Assoc. Prof. ARDA ÖZKAN


Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı


Research Areas: International Relations

Email: ardaozkan@ankara.edu.tr
Other Email: ardaozkan83@hotmail.com
Office Phone: +90 312 363 6610 Extension: 5836
Web: https://avesis.ankara.edu.tr/ardaozkan
Office: Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Address: 50. Yıl Mah. Münzeviler Cd. No: 87 06590 Cebeci, Çankaya, Ankara, Türkiye

Metrics

Publication

93

Citiation (TrDizin)

6

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

Arda Özkan earned his BA and MA in International Relations from Karadeniz Technical University, and Ph.D. in Political Science and International Relations from Istanbul University. He is an assistant professor at Ankara University Faculty of Applied Sciences Department of International Trade and Logistics. He is a postdoctoral researcher at American University Washington College of Law. His research interests include international law, Turkish foreign policy, regional studies, environmental and maritime issues.

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Doctorate

Istanbul Technical University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Denizcilik Çalışmaları, Turkey

2022 - 2022

2022 - 2022

Post Doctorate

American University, Washington College of Law, United States Of America

2015 - 2020

2015 - 2020

Associate Degree

Anadolu University, Açıköğretim Fakültesi, Hukuk Bölümü (Aöf), Turkey

2009 - 2018

2009 - 2018

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Dr), Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler (Yl) (Tezli), Turkey

2001 - 2007

2001 - 2007

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

2018

2018

Doctorate

Çevresel güvenlikte sınıraşan bir tehdit algısı: Nükleer zarar

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Dr)

2009

2009

Postgraduate

Uluslararası Deniz Hukuku açısından Ege Denizi kıta sahanlığı uyuşmazlığı

Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

International Relations

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Ankara University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

2009 - 2019

2009 - 2019

Research Assistant

Giresun University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarının Değerlendirilmesi

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetim Maliyesi

Undergraduate

Undergraduate

Bölgesel Ekonomi ve Bölgesel Gelişme Politikası

Postgraduate

Postgraduate

Denizel Enerji Güvenliği

Undergraduate

Undergraduate

Yerel Yönetimler

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Hukuk I

Undergraduate

Undergraduate

Hukukun Temel Kavramları

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Özel Hukuk

Undergraduate

Undergraduate

Anayasa Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İdari Yargı

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası Hukuk II

Undergraduate

Undergraduate

Emperyalizm

Undergraduate

Undergraduate

Siyaset Bilimi I

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

Deniz Güvenliği ve Hukuku: Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlıkları ve Birleşmiş Milletler’in Rolü

KIRVAL L., ÖZKAN A.

X. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 23 May 2024

2024

2024

Çevresel Güvenlik: Güvenlik Çalışmalarının Yeni Bir Boyutu

ÖZKAN A., HUNTER D.

X. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Turkey, 23 May 2024

2024

2024

Maritime Supremacy in Foreign Policy of States

ÖZKAN A., KIRVAL L.

Global Maritime Congress (GMC'24), İstanbul, Turkey, 20 May 2024

2024

2024

Denizel Enerji Güvenliğinin Güvenlikleştirme Teorisi Üzerinden Analizi

BOLAT P., ÖZKAN A.

Uluslararası Güvenlik Sempozyumu (1923'ten 2023'e Türkiye Yüzyılında Güvenlik Perspektifi), Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2024

2023

2023

Arktik Yerli Halkları için Hakkaniyet Prensipleri: Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubunun Faaliyetleri

ÖZKAN A.

7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 3. Kutup Şenliği, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2023

2023

2023

Türk Dış Politikasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): Çevre, İklim Değişikliği, Su

ÖZKAN A.

II. Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi, Giresun, Turkey, 26 - 28 October 2023, pp.90-91

2023

2023

Türkiye ve Yunanistan'ın Karşılaştırmalı Deniz Üstünlüğü Analizi

ÖZKAN A., KIRVAL L.

VII. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türk Dış Politikası”, Ankara, Turkey, 12 - 13 October 2023

2023

2023

Securitization of Maritime Disputes

ÖZKAN A., KIRVAL L.

ISA 2023 Virtual Conference: Spaces of Influence, Spaces of Inclusion - Challenging Boundaries in the Context of Unbounded Challenges, United States Of America, 01 February 2023

2023

2023

Uluslararası Güvenlikte Deniz Haydutluğu Meselesi ve Denizcilik Sektörüne Etkileri

KIRVAL L., ÖZKAN A.

Cumhuriyetin 100. Yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, Turkey, 03 May 2023

2023

2023

Türk Dış Politikasının Değişmeyen Gündem Maddesi: Deniz Uyuşmazlıkları

ÖZKAN A., KIRVAL L.

VI. Dış Politika Akademisi: Türk Dış Politikasının Yüzyılı, Turkey, 13 April 2023

2022

2022

Maritime Transportaton Policy of the EU: Global Trends and Local Strategies in the Next Century

Kırval L., Özkan A.

International Studies Association Northeast Region 54 th Annual Conference: Imagining World Futures: Exploring Alternative Visions of International Studies and World Politics in the Next 20 to 200 Years, Maryland, United States Of America, 1 - 05 November 2022, pp.1

2022

2022

NATO, Türkiye ve Montrö

Kırval L., Özkan A.

6. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: NATO ve Türkiye, Ankara, Turkey, 13 - 14 October 2022, pp.137-138

2022

2022

Maritime Disputes in the Eastern Mediterranean

Kırval L., Özkan A.

ISA 2022 Annual Convention: Globalization, Regionalism and Nationalism: Contending Forces in World Politics, Tennessee, United States Of America, 28 March - 02 April 2022, pp.1

2021

2021

Pandemi Sürecinde Çevresel Göç Sorunsalı

Özkan A.

V. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: "Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: Covid-19 Pandemisi", Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.150-152

2021

2021

Sürdürülebilir Kentler ve Ulaştırma Politikaları

ÖZTÜRK Ş., ÖZKAN A.

6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Turkey, 25 October 2021

2021

2021

Arktik Bölgesi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları

ÖZKAN A.

5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Turkey, 30 November 2021

2021

2021

Sea Blindness in Turkish International Relations Literature

KIRVAL L., ÖZKAN A.

6th All Azimuth Workshop, “Think Global Act Local: The Globalization of Turkish IR”, Turkey, 6 - 07 November 2021

2021

2021

Deniz Çevresi Yönetiminde ÇED İlkesi ve Unsurları: Kanal İstanbul Örneği

ÖZKAN A., SATIR T.

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 01 September 2021

2021

2021

Protection of the Arctic Marine Environment: Governance, Sustainability and Liability

ÖZKAN A.

IPSA, 26th World Congress of Political Science, 10 - 15 July 2021

2021

2021

Arctic Security in Terms of International Law

ÖZKAN A.

ISA 2021 Annual Convention: Globalization, Regionalism and Nationalism: Contending Forces in World Politics, United States Of America, 6 - 10 April 2021

2020

2020

Covid-19 Sonrası Uluslararası Öğrencilerin Güvenlik Sorunsalı

ÖZKAN A., TAŞÇI G.

6. İstanbul Güvenlik Konferansı, Turkey, 5 - 06 November 2020

2019

2019

Arktik Bölgesinde Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin Yönetişim İlkeleri

ÖZKAN A.

Uluslararası Güvenlik Kongresi (Kuram, Yöntem, Uygulama), 19 - 20 September 2019

2019

2019

NATO'nun Çevresel Güvenlik Stratejileri

ÖZKAN A.

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, 12 - 13 September 2019

2018

2018

Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin Küresel Yönetişim İlkeleri

ÖZKAN A.

2. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Turkey, 15 - 16 November 2018

2018

2018

Çevresel Güvenlikte Sınıraşan Bir Tehdit Algısı: Nükleer Zarar

ÖZKAN A., ÜRER L.

Uluslararası X. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi, Bursa, Turkey, 8 - 10 October 2018

2018

2018

Uluslararası Deniz Hukuku Açısından Doğu Akdeniz’de MEB Uyuşmazlığı

ÖZKAN A.

4. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 12 October 2018

2017

2017

Türkiye Rusya İlişkilerinde Çernobil Etkisi

ÖZKAN A.

7. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu, 19 - 20 October 2017

2017

2017

Çevresel Güvenlikte Sınıraşan Nükleer Zararlar: Çernobil ve Fukuşima Örnek Olayları

ÖZKAN A.

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Turkey, 26 - 27 October 2017

2017

2017

Avrupa Birliği'nin Göç Politikaları ve Türk Kamu Yönetiminde Göç Reformları

ÖZKAN A., KÖSE Ş.

11. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu, Turkey, 28 - 29 September 2017

2017

2017

Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı Safevi İlişkilerinin Uluslaraarsı İlişkiler Çerçevesinde Değerlendirilmesi

CORA İ., ÖZKAN A.

Akdeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Bosnia And Herzegovina, 19 - 20 May 2017

2016

2016

A Transboundary Threat in Environmental Security: Nuclear Damage

ÖZKAN A.

Energy Infrastructure: Security, Environment and Social Conflict Workshop, Turkey, 27 June - 01 July 2016

2015

2015

A Transboundary Threat Perception in Environmental Security Nuclear Damages

ÖZKAN A.

ISA's 56th Annual Convention - Global IR and Regional Worlds: A New Agenda for International Studies, New Orleans, Louisiana, United States Of America, 18 - 21 February 2015

2014

2014

The Aegean Sea Continental Shelf Dispute in Terms of International Law of the Sea

ÖZKAN A.

ISA’s 46th Northeast Annual Convention, Concept and Conceptualization in International Relations, Baltimore, United States Of America, 7 - 08 November 2014

2013

2013

Silahlı Çatışmalar Hukukunun Uygulanmasında Ad Hoc Mahkemelerin Rolü

ÖZKAN A.

Uluslararası Güvenlik Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 October 2013

2013

2013

Uyuşmazlıkların Barışçı Bir Çözüm Mekanizması Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi

ÖZKAN A.

11. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Valletta, Malta, 27 - 30 November 2013

2013

2013

Uluslararası Hukukta Kadına Yönelik Siddetle Mücadele Uluslararası Sözlesmeler ve Cezai Müeyyideler.

ÖZKAN A.

Uluslararası Kadın Sempozyumu ve Sanat Çalıstayı, Turkey, 6 - 07 May 2013

2013

2013

Europeanization of Turkey in Terms of Legal Perspective.

Özkan A.

International Conference on Europeanization Problems Selected Pedagogic, Administrative and Legal Aspects, Radom, Poland, 12 - 13 April 2013, pp.265-274

2012

2012

Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması Uyuşmazlığı

ÖZKAN A.

II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 02 October 2012, pp.374-380

2012

2012

İnsancıl Müdahale ve Uluslararası Hukuk: Libya Örneği ve Suriye'nin Geleceği

KARAAĞAÇLI A., ÖZKAN A.

Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi, Turkey, 9 - 11 October 2012

2012

2012

Sınıraşan Çevresel Zararlar ve Küresel Sorumluluk Rejimi

ÖZKAN A.

2. İnsani Güvenlik Konferansı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2012

2012

2012

İnsancıl Müdahale Kavramının Temel Unsurları Kosova Sorunu nda NATO Müdahalesi nin Değerlendirilmesi

ÖZKAN A.

Uluslararası Komşuluk Kongresi, Balkan Savaşlarının 100. Yılında Savaştan Ebedi Barışa: Balkanlarda İyi Komşuluk, İstanbul, Turkey, 4 - 07 October 2012

2013

2013

Karadeniz Havzasında Sınıraşan Çevresel Zararlar ve Bölgesel Sorumluluk Rejimi

ÖZKAN A.

International Conference on Eurasian Economies, 17 - 18 September 2013

2012

2012

Hukuki ve Siyasi Boyutlarıyla Ahıska Türkleri Meselesi

ÖZKAN A.

2. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi: Küresel Değişim ve Demokratikleşme, Malatya, Turkey, 19 - 20 April 2012

2011

2011

Su Hukukundaki Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye nin Sınıraşan Suları

ÖZKAN A.

Uluslararası Ortadoğu Kongresi, Kocaeli, Turkey, 1 - 02 November 2011, pp.98-113

2012

2012

Normalleşme Sürecinde Türkiye Ermenistan İlişkileri Zürih Protokolleri ve Uluslararası Hukuk

ÖZKAN A.

Uluslararası Kafkasya Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 April 2012

2011

2011

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uygulamaları

ÖZKAN A.

Uluslararası Balkan Kongresi: 21. Yüzyılda Uluslararası Örgütlerin Güvenlik Yaklaşımları ve Balkanların Güvenliği, Kocaeli, Turkey, 28 - 29 April 2011

2011

2011

Karadeniz’de Gemilere El Konulması: BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Gürcistan ın Uygulamaları

ÖZKAN A.

IV. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Çatışma ve İşbirliği, Turkey, 6 - 07 October 2011

2011

2011

Demokratik Siyasal Kültür Perspektifinden Türkiye ile Yunanistan ın Karşılaştırmalı Analizi

ÖZKAN A.

Tarihi Birikim Işığında Üç Deniz Havzası Ülkeleri Ortak Yönetim Kültürü & Yeniden Yapılanma Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2011

2010

2010

Uluslararası Çevre Hukuku Açısından 1992 Tarihli Bükreş Sözleşmesi nin Analizi

ÖZKAN A.

III. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Karadeniz Yararlanıcıları, Giresun, Turkey, 4 - 06 August 2010

Books & Book Chapters

2024

2024

An Unresolved Maritime Dispute from the Middle East to the Balkans: Aegean Sea Continental Shelf Case (Turkey v. Greece)

Özkan A.

in: The Middle East Crises, Conflicts, and Wars, Arda Özkan and PınarYürür, Editor, Lexington Books, Lanham (MD), USA , Maryland, pp.299-322, 2024

2024

2024

Deniz Güvenliği ve Hukuku: Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlıkları ve Birleşmiş Milletler’in Rolü

KIRVAL L., ÖZKAN A.

in: Güvenliği Yeniden Okumak: Güvenlik Çalışmalarında Kavramlar, Aktörler ve Güncel Konular, ARIKAN HARUN, GÖK ALİ, Editor, Yetkin Yayınları, Ankara, pp.393-426, 2024

2023

2023

Sınıraşan Nükleer Zararlar: Çernobil ve Fukuşima Örnek Olayları

ÖZKAN A., ÜRER L.

in: Türkiye'de Kent ve Çevre Yönetimi, Ruşen Keleş ve Hikmet Kuran, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.323-348, 2023

2023

2023

Türk Boğazları ve Montrö Sözleşmesi

KIRVAL L., ÖZKAN A.

in: Türkiye’nin Deniz Hukuku ve Güvenliği, Kenan Şahin, Editor, Seçkin Yayınları, Ankara, pp.113-133, 2023

2023

2023

Environmental Security: A New Dimension of Security Studies

ÖZKAN A., HUNTER D.

in: Security Studies: Classic to Post-Modern Approaches, Arda Özkan, Göktürk Tüysüzoğlu, Editor, Lexington Books, Maryland, pp.115-151, 2023

2022

2022

Çevresel Güvenliğe İlişkin Bir Güncel Yaklaşım: Sürdürülebilir Kalkınma

ÖZKAN A.

in: Çevresel Güvenlik, Elif Çolakoğlu, Tarık Ak, Serkan Yenal, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.135-183, 2022

2022

2022

Maritime Disputes in the Caspian Sea

Kırval L., Özkan A.

in: Conflict Areas in the Caucasus and Central Asia, Göktürk Tüysüzoğlu and Arda Özkan, Editor, Lexington Books, Lanham (MD), USA , Maryland, pp.239-257, 2022

2021

2021

Türkiye - Libya İlişkileri

ÖZKAN A.

in: Dünya Siyasetinde Afrika 7: Türkiye'nin Afrika Ülkeleri ile İlişkileri - Süreç-Kısıtlar - Olası Çözümler, İsmail Ermağan ve Elem Eyrice Tepeciklioplu, Editor, Nobel, Ankara, pp.243-281, 2021

2021

2021

Çevre ve Göç

ÖZKAN A.

in: Göç Çalışmaları: Disiplinlerarası Bakış Açısıyla, Arda Özkan ve Gülşah Taşçı, Editor, Nobel, Ankara, pp.213-254, 2021

2020

2020

Maritime Disputes in the Aegean Sea

Özkan A.

in: Conflict Areas in the Balkans, Pınar Yürür ve Arda Özkan, Editor, Lexington Books, Lanham (MD), USA , Maryland, pp.193-208, 2020

2020

2020

Türkiye - Mısır İlişkileri

ÖZKAN A.

in: Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Siyaseti, Pınar Yürür, Göktürk Tüysüzoğlu, Arda Özkan, Editor, Detay Yayınevi, pp.793-851, 2020

2019

2019

Karadenizde Sınıraşan Zararlar ve Çevresel Sorumluluk Rejimi

ÖZKAN A.

in: Uluslararası Politikada Karadeniz, Göktürk Tüysüzoğlu ve Selim Kurt, Editor, Detay, pp.1-14, 2019

2018

2018

Türkiye - Özbekistan İlişkileri

ÖZKAN A.

in: Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Siyaseti, Göktürk Tüysüzoğlu ve Arda Özkan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.289-318, 2018

2017

2017

Türkiye - Yunanistan İlişkileri

ÖZKAN A.

in: Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkanlar Siyaseti, Pınar Yürür, Arda Özkan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.315-278, 2017

2016

2016

Türkiye - Yunanistan İlişkileri

ÖZKAN A.

in: Soğuk Savaş Sonrası Türkiye'nin Komşu Siyaseti: Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu, Pınar Yürür ve Arda Özkan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.27-90, 2016

2013

2013

Toplum, Toplumsal Yapı ve Toplumsallaşma

KARAGÖZ YERDELEN B., ÖZKAN A.

in: Davranış Bilimleri, Mustafa Paksoy, Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.71-87, 2013


Scholarships

2022 - 2022

2022 - 2022

2219 - Arktik Bölgesinde Deniz Çevresinin Korunmasına İliskin Yönetişim Ilkeleri

TUBITAK

2016 - 2016

2016 - 2016

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

TUBITAK

2014 - 2015

2014 - 2015

2214/A - Çevresel Güvenlikte Sınırasan Bir Tehdit Algısı: ”Nükleer Zarar”

TUBITAK