Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afet Durumlarında Diyabetin Beslenme Planı ve İzlem

3. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu, 20 - 23 December 2023

Tip 1 Diyabet ve Beslenme Yönetimi

Diyabetin Beslenme Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 14 November 2023

Evaluation of the Relationship Between Nutrition Knowledge Level and Healthy Life Awareness in Young Adults

2. International Paris Congress on Medical & Health Sciences, 24 - 26 October 2023, pp.1-9

Tip 1 Diyabetli Sporcuların Beslenme Yönetimi Nasıl Olmalı

1. Uluslararası Sporda ve Egzersizde Beslenme Kongresi, 3 - 05 November 2023

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmada Beslenmenin Rolü

Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi, Samsun, Turkey, 21 - 22 September 2023

SENSORY ANALYSIS RESULTS OF OMNIVORES CONSUMING PACKED VEGAN FOODS

Balkan 7. uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Skopje, Macedonia, 03 February 2023

Tip 2 Diyabetin Yönetiminde Vejetaryen Diyetlerin Rolü

II. Ulusal Lokman Hekim Beslenme ve Diyetetik E-Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 November 2022

Karbonhidrat Sayımı Yöntemi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü Etkinliği Kariyer Söyleyişi, Konya, Turkey, 14 November 2022

Diyabet Yönetiminde Vejetaryen Diyetlerin Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi

Dünya Diyabet Günü "Yarını Korumak için Diyabet Farkındalığı" Konferansı, Ankara, Turkey, 11 November 2022

Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Beslenme

Çocuk Endokrinoloji ve Gastroenteroloji Kesişim Noktaları Ortak Sempozyumu, Turkey, 18 June 2021 Sustainable Development

Çölyak Hastalığı Olmayan Bireylerde Glutensiz Beslenme: Tartışmalar / Öneriler

Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Diyabet Günleri 2020 Tip 1 Diyabet ve Çölyak Hastalığı Online Sempozyum, İstanbul, Turkey, 19 December 2020

LEAP2: A New Regulator in Energy Metabolism.

International Congress on Biological and Health Sciences, Turkey, 26 February 2021, pp.322

Evaluation of Eating Attitude of Adolescent Female Volleyball Athletes.

International Congress on Biological and Health Sciences, Turkey, 26 February 2021, pp.82

İnsülin Direnci Olan ve Olmayan Çocukların Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Turkey, 20 - 23 July 2020, pp.361-370

Diyabet yönetiminde vejetaryan tip beslenme, bitkisel bazlı beslenme önerilmeli mi?

56. ULUSAL DİYABET Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları KONGRESİ, 22. DİYABET DİYETİSYENLİĞİ SEMPOZYUMU, Online, Turkey, 7 - 08 October 2020 Sustainable Development

Çocuk ve Adolesan Dönem Obezitesinde Beslenme Tedavisi

II. Çocuklarda Obezite Beslenme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 January 2020, pp.29-35

Kardiyovasküler Hastalıkların Önlenmesinde ve Tedavisinde Yumurtanın Rolü

2. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 December 2019, pp.372-378 Sustainable Development

UYKU KALİTESİ ile TİP 2 DİYABET RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ-ENDOKRİN HASTALIKLAR, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.378-390

Tip 1 Diyabetli Adölesanların Özellikleri ve Egzersizin HbA1C Düzeylerine Etkisi

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.666-677 Sustainable Development

Fazla Kilolu ve Obez Yetişkinlerin Beslenme Alışkanlıklarının Besin Bağımlılığına Göre Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.639-652

YETİŞKİN BİREYLERİN AKDENİZ DİYETİ UYUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ANKARA ÖRNEĞİ

3. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.19-28

Yetişkin Bireylerin Etiket Okuma Alışkanlıklarının ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 November 2019, pp.30-39

KADINLARIN BEDEN ALGILARI İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MI?

3. ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 22 - 24 November 2019, pp.10-18

Yetişkin Kadınların Yeme Tutumları ile Besin Ögesi Alımlarının Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 November 2019, pp.40-47

Diyabet ve Öğün Sıklığı

4. Diyabet Tedavi Sempozyumu, 3. Diyabet Diyetisyenliği Kursu, Ankara, Turkey, 15 - 19 November 2019 Sustainable Development

Tip 1 DM’nin Tedavisine Diyetisyen Yaklaşımı

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.13-15

Okul Çağı Çocuklarında Obezojenik Çevre ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 30 October - 03 December 2019, pp.16

Obezite Tedavinde Popüler Diyetler ve Metabolik Etkileri

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 30 October - 03 November 2019, pp.1-2 Sustainable Development

Nöroblastom Tanısı Alan Bir Olguya Beslenme Yaklaşımı

63.Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 30 October - 03 November 2019, pp.18

7-12 yaş Grubu Çocukların beslenme Durumları ile Biyokimyasala Parametreleri Arasındaki İlişki

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 30 October - 03 November 2019, pp.1

Öğün Tüketme Alışkanlığı ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 30 October - 03 November 2019, pp.63

CHARACTERISTICS of ADOLESCENTS with TYPE 1 DIABETES and THE EFFECT of EXERCISE ON HbA1C LEVELS

2. uluslararası sağlıklı beslenme kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.666-677 Sustainable Development

Hiç Karbonhidrat Almasak Olur mu

1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 2 - 05 October 2019

The Assessment of Nutritional Values of Jarred Baby Foods Sold in Supermarket in Turkey According to Food Label

NUTRICON Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress 2019, Ohrid, Macedonia, 12 - 14 June 2019, pp.173-174

Health and Nutrition Literacy Levels Affect Diabetes Mellitus Management

NUTRICON Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress 2019, Ohrid, Macedonia, 12 - 14 June 2019, pp.157-158 Sustainable Development

Effects on Health and Diet Quality of the Gluten Free Diet.

NUTRICON Food Quality and Safety, Health and Nutrition Congress 2019, Ohrid, Macedonia, 12 - 14 June 2019, pp.184

Kalp Yetersizliği olan Hastalarda Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

2.International Health Sciences anf Life Congress, Burdur, Turkey, 24 April 2019, pp.1328-1335

Yetişkin Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Metabolik Sağlık Göstergeleri Arasındaki İlişki

2.International Health Sciences anf Life Congress, Burdur, Turkey, 24 April 2019, pp.1317-1327

Effects of Saponin on Appetite Gerulation

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 September 2018, pp.179

Surimi Seafood and Its Effects on Health

3rd International Congress on Food Technology, Nevşehir, Turkey, 10 - 12 September 2018, pp.202

Mastaljisi olan kadınların antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi

Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam ZirvesiKongre Sergi, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.737-738

OBEZİTENİN TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNDE GÜNCEL ÇOCUK İÇİN YAKLAŞIMLAR

Uluslararası‘Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018

Yetişkin Bireylerde Diyetin Yağ Asidi Örüntüsü ile Kan Lipid Profili ve Antropometrik Ölçümler Arsındaki İlişki

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.633-634

Marketlerde Satılan Patates ve Mısır Cipslerinin Toplam Yağ Miktarının Saptanması

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.640-641

Demans Hastalarında Nörotransmitter Sentezinde Görevli Amino Asitlerin Alım Düzeylerin Değerlendirilmesi

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.772-773

Çalışma Durumuna Göre Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.766-767

Piyasadaki patates ve mısır cipslerindeki toplam yağ içeriğinin hesaplanması

1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018

Olgularla Karbonhidrat Sayımı Uygulamaları

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 17. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, İstanbul, Turkey, 18 - 22 April 2018

Öğün Sıklığının Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi

22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 17. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Antalya, Turkey, 18 January - 22 April 2018

Çocukluk Obezitesinde Tedaviler

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 March 2018, pp.116-117

Metabolik Sendromda Kurkimin-Piperin Kombinasyonunun Antiinflamatuar Etkisi

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 March 2018, pp.207

Menapoz Durumuna Göre TG/HDL-C Oranı ile Framingam Risk Skoru ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 March 2018, pp.148

Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Müdahaleleri.

1. Ulusal Riskli Bebek Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 March 2018

Is the Time of Day Effective to Perception of Taste? An Example from Consumer Panel

1ST INTERNATIONAL FOOD AND MEDICINE CONGRESS, Ankara, Turkey, 24 - 27 May 2018, pp.118

An Analysis of the Nutritional Behaviors of Children and Adolescents who are Professional Athletes

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, Barcelona, Spain, 15 - 19 November 2017, pp.61

Evaluation of Malnutrition Risk in General Surgery Clinic Inpatients

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, Barcelona, Spain, 16 - 18 November 2017, pp.50 Sustainable Development

Çizgi Film Kanallarındaki Balık Yağı Reklamlarının Sıklığının Değerlendirilmesi

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.51

Evaluation of Nutrition Habits and Some Antropometric Measurements of Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus

17th International Nutrition and Diagnostic Conference, PRAG, Czech Republic, 9 - 12 October 2017, pp.62 Sustainable Development

Dumping Sendromu

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2017

Tüketime Hazır Süt ve Süt Ürünlerinin Protein İçeriğinin Karşılaştırılması

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June 2017 - 01 July 2016, pp.941

Resveratrolün Glukoz Kontrolü ve İnsülin Duyarlılığı Üzerine Etkisi

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017, pp.962

Karbonhidrat Sayımı Olgu Çözümleri

21. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 16. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Turkey, 26 - 30 April 2017

Tip 1 Diyabetli Çocukların Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı, 2. ve 3. Aşama

21. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 16. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Turkey, 26 - 30 April 2017 Sustainable Development

Malnutrisyonun İlaç Aktivitesine Etkisi

Besin – İlaç Etkileşimleri Kursu, Ankara, Turkey, 25 - 26 February 2017, pp.192-197

Fiziksel Aktivite ve Karbonhidrat Sayımı.

Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı, Ankara, Turkey, 9 - 10 February 2017

Karbonhidrat Sayımında Ortak Dil Var Mı? Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Nelerdir?

Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı, Ankara, Turkey, 9 - 10 February 2017

Böbrek Hastalıkları ve Mikronutrientler

Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Çalıştayı, Ankara, Turkey, 22 - 23 October 2016

Tip 1 Diyabet İzleminde Doğru Bilinen Yanlışlar Diyetisyen Gözüyle

20. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 15. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Antalya, Turkey, 6 - 09 October 2016 Sustainable Development

Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Beslenme Tedavisi Yaklaşımı ve Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5, Ankara, Turkey, 26 - 27 September 2016 Sustainable Development

Karbonhidrat Sayımı 2 Aşama uygulaması

Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5, Ankara, Turkey, 26 - 27 September 2016

Tip 1 Diyabetli Çocukların Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı Vaka Çalışması

Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5, Ankara, Turkey, 26 - 27 September 2016 Sustainable Development

Gereksinmelerin Belirlenmesi Ne Vereceğiz Ne Kadar Vereceğiz

Malnutrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Kursu, Ankara, Turkey, 3 - 05 June 2016

Fazla Kilolu Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Fetal Hayattan çocukluğa İlk 1000 Gün 4. Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.126

Anne Sütü Alma Süresinin ve Ek Gıdaya Geçiş Zamanının Obeziteye Etkisinin İncelenmesi

Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün 4. kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.125

Doğum Ağırlığı ve Obezite Gelişimi Arasındaki İlişki

Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün 4. Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.69-71 Sustainable Development

Fermented Dairy Drink

The 3rd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.196

A Tradition of Sharing Ashura

The 3rd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.390

A Tradition of Sharing Ashure

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus", Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Assessment of the Nutritional Status in Patients with Alzheimer’s Disease

1th International Turkish Congress of One Health, Konya, Turkey, 8 - 10 April 2015

Yara İyileşmesinde Beslenme ve İmmünonutrisyon

Yara Bakımı ve Yönetimi, Ankara, Turkey, 11 February 2015

Obezitede tıbbi beslenme tedavisi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Eğitici Eğitimi, Ankara, Turkey, 24 - 27 November 2014

Obezite ile Mücadele İl Eğitici Eğitimi 2 Tur

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, Ankara, Turkey, 24 - 27 November 2014 Sustainable Development

Obezite ile Mücadele İl Eğitici Eğitimi 1 Tur

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, Ankara, Turkey, 14 - 17 October 2014 Sustainable Development

Okul Çağı Çocuklarının Diyabet Bilgi Düzeylerinin Saptanması

IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 April 2014, pp.228 Sustainable Development

Çocuk ve Gençlerde Obezite Nasıl Bir Sorun

Adölesan Çağındaki Çocuklar, Velileri ve Öğretmenlerinin Obezite Durumları ile Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Projesi, Ankara, Turkey, 01 July 2013 - 30 March 2014 Sustainable Development

Tip 1 Diyabette Beslenmenin Planlanması

XVII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Edirne, Turkey, 1 - 05 October 2013, pp.27-33 Sustainable Development

Food addiction in obese children

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, Milan, Italy, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.250-251

Arkadaşım Diyabet Kamp 2012

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Samsun, Turkey, 6 - 10 November 2012, pp.46-47 Sustainable Development

İnsülin dozlarının ayarlanması

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Samsun, Turkey, 6 - 10 November 2012

100 çocuğun obezite süreci ve özellikleri

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, Samsun, Turkey, 6 - 10 November 2012, pp.197 Sustainable Development

Obez Çocuklarda Besin Bağımlılığı

16.Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Samsun, Turkey, 6 - 10 November 2012

Beslenme Eğitimi

V. Ulusal Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu, Ankara, Turkey, 07 September 2005

Books & Book Chapters

Diabetes Mellitus ve Diyabete Bağlı Olmayan Hipogliseminin Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Besin ve Beslenme Bakım Süreci, Akbulut, Gamze, Editor, NOBEL TIP KİTABEVLERİ, İstanbul, pp.626-660, 2023

Other Publications

Metrics

Publication

259

Citation (WoS)

104

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

101

H-Index (Scopus)

4

Project

2

Thesis Advisory

15

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals