General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Islam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Türk Islam Edebiyatı Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Theology, Turkish-İslamic Literature

Metrics

Publication

46

Thesis Advisory

12

Open Access

3

Biography

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 2001-2003 yıllarında Şanlıurfa’da Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 03.03.2003 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl “Himmetzâde Abdullah (Abdî), Hayatı, Eserleri ve Dîvân-ı Nu’ût’u” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. 2007’de “Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’i (İnceleme-Metin)” başlıklı tez çalışmasıyla Doktor unvanı aldı. 2011 yılında “Yardımcı Doçent” kadrosuna atandı. 2014’te “Doçent”, 2020’de “Profesör” unvanı aldı.

A. İSLAMOĞLU, 2005-2006 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile gittiği Mısır’da (Kahire Üniversitesi) alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 07.10.2016-22.10.2016 tarihleri arasında Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde dersler verdi. 2018-2020 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı, lisans ve lisansüstü dersler verdi. Hâlen Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Contact

Other Email
islamoglua@gmail.com
Web Page
https://avesis.ankara.edu.tr/aislam
Address
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler/Ankara