General Information

Institutional Information: Siyasal Bilgiler Fakültesi, Işletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı