General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: History of Religions

Metrics

Publication

49

Citiation (TrDizin)

12

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

31

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

Dinler tarihi araştırmacısı. 1962, Balkıca köyü / Tavas / Denizli doğumlu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini 1975-82 yılları arasında Denizli İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 yılı Şubat ayında aynı fakültenin Dinler Tarihi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisans (1989) ve doktorasını (1994) yaptıktan sonra 1997’de doçent, 2003’te profesör oldu. Yüksek lisans tezi: “Dinlerde Hacc İbadeti Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi: “Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat ve Yahudi Hayatındaki Yeri.” Lisans düzeyinde Dinlerarası Diyalog; yüksek lisans düzeyinde Dinler tarihi metodolojisi, kutsal metinler, İbranice; doktora düzeyinde Yahudiliğin esasları, din ve mitoloji, İbranice dersleri verdi. Dinler arası ilişkiler konularında İslâmiyat, AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslâmî Araştırmalar dergilerinde makaleler ve Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar adlı kitaba bir bölüm yazdı. Dinler tarihi alanında çeşitli yurtiçi ve yurt dışı sempozyumlara katıldı. Tasavvuf Dergisi yayın kurulu ve Dinler Tarihi Derneği üyesidir.