General Information

Institutional Information: Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Research Areas: Old Turkish Language