Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Constitutional Negotiations of 1921

Toplumsal Tarih , no.325, pp.30-34, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Hukuk Adalet Şiddet: Bir anlama girişimi

Ayrıntı Dergi , no.35, pp.155-159, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Anayasasızlaşma Öyküsü

Mimarlık , no.403, pp.8-9, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

On Democratic Constitution

TOPLUM VE BILIM , no.124, pp.239-249, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Savaşım Olarak Tarih

Birikim , pp.136-142, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ve Anayasa Yargısı

XIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı: Yargı Reformu, Ankara, Turkey, 11 January 2024

Anayasal Düzenimizde Demokratik Devlet İlkesi: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Halkın Sınırları

100. Yılında Cumhuriyet Bugünü ve Geleceği, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2023

Türkiye’nin Anayasal-Siyasal Rejimi

15. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 2021

Demokratik Hakların Kullanımı

Demokratik Hakların Kullanılmasında İmkan ve Olanaklar, Ankara, Turkey, 07 April 2021

Regime of Emergency Decrees and the Concept of Civil Death

Ankara Barosu XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, Turkey, 9 - 12 January 2020, pp.179-186

Weimar'dan Öğrenmek

100. yılında Weimar Anayasası, Ankara, Turkey, 1 - 02 November 2019

Türkiye'de Hukuk Devleti

Türkiye'de Hukuk Devleti ve Yargının Dönüşümü, İzmir, Turkey, 14 April 2019

Olağanüstü Hal Rejimi ve Hukuk Düzeni

Türkiye'nin Hukuk Düzeninin Dönüşümü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 March 2019

Türkiye'nin Anayasa Sorunu ve 20 Temmuz Rejimi

Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu II, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018

Populism and Constitutive Power in Establishment Process of Republic of Turkey

14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015, pp.257

Bir Politik Hak Olarak Kurucu İktidar

Başka Bir Kamusallık Mümkün Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 24 May 2015

Siyasetin Sorusu ve Devlet

Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu II, Kocaeli, Turkey, 24 - 25 May 2014

To be State and to be Human: Dilemmas of Universalist Thought in the Making of International Law

12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,, Ankara, Turkey, 14 - 16 December 2011, pp.119

Books & Book Chapters

Bir Anayasal İmkan Olarak 1921 Anayasası

Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2023

Recep Peker

in: Yüz: Cumhuriyet Tarihinden 100 Portre, Kıvanç Koçak, Tanıl Bora, Editor, İletişim, İstanbul, pp.99-103, 2023

AKP Anayasacılığının ‘Asli Kurucu’ Niteliği

in: Fazıl Sağlam'a Armağan, Ece Göztepe,Ozan Elgür,Selda Çağlar, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.433-479, 2022

Yüzyılımızın Aşılabilir Eşiğinde Demokrasiyi Savunmak

in: Çerkeslerin Geleceği Üzerine Düşünmek: Kültür Toplum ve Demokrasi, Merih Cemal Taymaz,Sevda Alankuş, Editor, Dipnot Yayınevi, İstanbul, pp.225-240, 2022

Yüz Yıllık İstisna: 1921 Anayasası’nda Halk ve Egemenliği

in: 100. Yılında Teşkilat-I Esasiye Kanunu ve Anayasal Mirası, İbrahim Kaboğlu,Sinem Şirin, Editor, Platon Hukuk Yayınları, İstanbul, pp.179-208, 2021

Ulus, Ceza, Egemenlik Üçgeninde Sivil Ölüm: Türkiye Örneği

in: Biyopolitika 3, Onur Kartal, Editor, Nota Bene, İstanbul, pp.19-39, 2021

Bir Devlet İki Cumhuriyet

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017

Kürt Meselesinde Algı ve Beklentiler

in: Kürt Meselesinde Algı ve Beklentiler-KONDA Araştırma, Kıvanç Koçak, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.83-153, 2011