Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bankaların Kredi Koşullarında Şirket Finansal Tablolarının Rolü “6102 Sayılı TTK’ya Göre Hangi Bilânço Hangi Kâr?”

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Sempozyumu: ”Banka hukukuna genel yaklaşım” Teori-uygulama, Turkey, 11 December 2015

Books & Book Chapters

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim

in: Tahkim ve Diğer Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyum Kitabı, Dr. Metin Kıratlı,Hakkı Susmaz,Açelya Şahin,Dr. Güray Özsu,Doç. Dr. A. Eda Manav Özdemir, Editor, Cumhurbaşkanlığı Yayınları , Ankara, pp.173-202, 2023

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim Divanı (ICC International Court of Arbitration) Tahkimi Hakkında Güncel Gelişmeler

in: Tahkimle İlgili Kamu Çalışma Grubuna Yönelik Arabuluculuk ve Tahkimde Güncel Gelişmeler Seminer Kitabı, Dr. Metin Kıratlı,Hakkı Susmaz,Doç. Dr. A. Eda Manav Özdemir,Dr. Güray Özsu, Editor, Cumhurbaşkanlığı Yayınları, Ankara, pp.31-42, 2023

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI AÇISINDAN FİNANSAL GÜÇLÜK KAVRAMI

in: Zühtü Aytaç'a Armağan , Prof. Dr. Korkut Özkorkut,Dr. Gökhan Aydoğan,Pınar Başak Coşkun,Ece Özden,Gülce Korkmaz,Zeynep Özkan, Editor, On İki Levha Yayıncılık , İstanbul, pp.335-355, 2022

”6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebiğ” Hakkında Düşünceler

in: Prof. Dr. Sabih Arkana Armağan, Prof. Dr. İsmail Kırca, Dr. Öğretim Üyesi Başak Şit İmamoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Murat Gürel, Dr. Ufuk Tekin, Ar. Gör. İbrahim Bektaş, Ar. Gör. Merve İrem Yener, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.975-993, 2019

Bölüm 5: Hukuki İlişkiler ve Haklar

in: Hukukun Temel Kavramları, Ufuk Aydın/Elvan Sütken, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.96-121, 2018

Bölüm 6: Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması

in: Hukukun Temel Kavramları, Ufuk Aydın/Elvan Sütken, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.122-151, 2018

11. Bölüm Kooperatiflerde Belge Düzeni, Ticari Defterler

in: Temel Koopratifcilik, Nurcan Turan, Nazmiye Özenbaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.209-237, 2017

13 Kooperatiflerde Bütçeleme, Finansal Tabloların Analizi ve Faaliyet Raporu

in: Temel Kooperatifcilik, nurcan turan, nazmiye özenbaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.275-308, 2017

12 Bölüm Kooperatiflerde Muhasebe Raporlama ve Denetim

in: Temel Kooperatifcilik, nurcan turan, nazmiye özenbaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.239-272, 2017

Bölüm 4- Yargı Örgütü

in: Hukukun Temel Kavramları, Ufuk Aydın Elvan Sütken, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.73-95, 2017

Kooperatifçiliğe Giriş

in: Kooperatifçilik, Nurcan Turan, Nazmiye Özenbaş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.1-23, 2017

Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu’nun 12/05/2016 ve 27/10/2016 Tarihli Kurul Kararları

in: Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, ERDEM, H. Ercüment /AYOĞLU, Tolga /ALTAY, S. Anlam /DURAL, Ali /YUSUFOĞLU, Fülurya /YÜKSEL, Sinan, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, pp.535-559, 2017

Avrupa Parlamentosu 537/2014 Sayılı Tüzük Hükümlerinin 6102 Sayılı TTK’daki Zorunlu Denetçi Rotasyonu Düzenlemesine Olası Etkileri

in: Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı, Arkan, Sabih/Özkorkut, Korkut/Bektaş, İbrahim/Balık, İfakat, Editor, Banka ve Ticarret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.541-558, 2016

Ticari Defterler Yönünden Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Çatışması

in: Ticaret Hukukuna Hukukun İlgili Diğer Alanlarıyla Birlikte Bakış Sempozyumu Bildirileri, Hakan Bİlgeç, Editor, DAÜ Yayınevi, pp.121-139, 2015

Anayasa Mahkemesi’nin Kaydi Sisteme İlişkin Sermaye Piyasası Kanunu’nun m.13/4 Hükmü Hakkındaki İptal Kararının Düşündürdükleri

in: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Arkan, Sabih/Özkorkut, Korkut/Gürel, Murat/Tekin, Ufuk/Bektaş, İbrahim, Editor, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.243-272, 2015

Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013

Türk Sermaye Piyasasına Etkileri Yönünden Türk Ticaret Kanunu Tasarısında ”Denetim”

in: AVRUPA BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ SERMAYE PİYASASINA ETKİLERİ, Prof. Dr. Korkut Özkorkut, Editor, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.379-399, 2010

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2007

3568 sayılı Kanun Çerçevesinde Muhasebe Meslek Mensupları ve Kurabilecekleri Ortaklık Türleri

in: Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın’a Armağan, Celal Göle/Mehmet Timur/Nail Sanlı/Rıfat Nalbantoğlu/Güney Devrez/Ercan Bayazıtlı/Akın Koçak/Güven Sayılgan/Orhan Çelik/Kadir Gürdal/Mustafa Doğan, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.427-496, 2003

Ticaret Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu

in: Prof.Dr. Ali BOZER’e Armağan, Yaşar Karayalçın, Editor, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.19-36, 1998

Metrics

Publication

34

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

22

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals