Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1994 - Continues Professor

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Courses

 • Postgraduate Genel Hukuk Kuramı

 • Undergraduate İdari Yargı I

 • Undergraduate İdari Yargı II

 • Undergraduate Türk İdaresinin Güncel Sorunları

 • Undergraduate İdare Hukuku II

 • Postgraduate İdare Hukuku I

 • Postgraduate İdare Hukuku

 • Undergraduate İdare Hukuku I