Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 2016 - Continues Assistant Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

 • 2002 - Continues Research Assistant

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Courses

 • Postgraduate İlaç Üretiminde ve Kontrolünde Kullanılan Cihazlar (Pratik)

 • Undergraduate Pharmaceutical Technology II (Teorik)

 • Undergraduate Introduction to Pharmaceutical Technology

 • Undergraduate Pharmaceutical Technology II (Pratik)

 • Postgraduate Kontrollü Etkin Madde Salımında Kullanılan Polimerler

 • Postgraduate İlaç Üretiminde ve Kontrolünde Kullanılan Cihazlar (Teorik)

 • Doctorate Katı İlaç Şekilleri Teknolojisi II

 • Undergraduate RESEARCH PROJECT-I

 • Undergraduate Araştırma Projesi II

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Uygulama I

 • Doctorate Katı İlaç Şekilleri Teknolojisi I (Teo.)

 • Undergraduate Systems For Controlled Drug Delıvery And Delıvery Mechanısms

 • Undergraduate Controlled Release Systems and Drug Targeting

 • Undergraduate CONTROLLED DRUG DELIVERY AND RELEASE MECHANISMS

 • Undergraduate ARAŞTIRMA PROJESİ-I

 • Undergraduate Pharmaceutical Technology I

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji UYGULAMA II

 • Undergraduate Pharmaceutical Technology I Practice

 • Undergraduate RESEARCH PROJECT II

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji Teorik-I

 • Undergraduate FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I PRATİK

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji III Pratik

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji II Pratik

 • Undergraduate İlaç Şekilleri ve Tıbbi Malzeme II Pratik

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji-VI Pratik

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji-II Pratik

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji IV Pratik

 • Undergraduate Farmasötik Teknoloji-IV Pratik