Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

SELÇUKLU İKTİDAR MÜCADELESİ EKSENİNDE REY ŞEHRİ

HITIT THEOLOGY JOURNAL , vol.15, no.30, pp.549-571, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Büyük Selçuklu Sultanlarının Toplumsal Huzuru Sağlamadaki Rolleri

Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, Konya, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.81-92

Büyük Selçuklu Sultanlarının Toplumsal Huzuru Sağlamadaki Rolleri

Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 April 2019

İslam Medeniyetinin GelişmesindeTürk ve Fars Etkisi

Uluslararası 10. Türkiye-İran İlişkileri Sempozyumu, 12 - 14 December 2018

DEVLET ADAMLARINA ÖRNEKLİK TEŞKİL ETMESİ YÖNÜYLE SİYASETNÂMELERDE HZ. ÖMER

ULUSLARARASI HZ. ÖMER SEMPOZYUMU, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017

SİYASETNÂME TÜRÜ ESERLERDE YER VERİLEN DİNÎ UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU ESERLERİN TARİH YAZICILIĞINDA KAYNAK DEĞERİ

ULUSLARARASI PROF. DR. HALİL İNALCIK TARİH VE TARİHÇİLİK SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2017

Gazzâlî nin Nasihatü l Mülûk Adlı Eserinde Hükümdarlık Teorisi

I. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi, Turkey, 8 - 10 October 2015

Siyasetnâmelerde Zamanın Planlanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Sultan ve İdarecilere Öğütler

Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 11 October 2015

Büyük Selçuklu Sultanları nın Gözünden İsfahan ve İsfahanlılar

Uluslararası 8. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu, 8 - 09 May 2014

Medreselerin Toplumsal ve Dini Gelişimdeki Rolleri İsfahan Örneği

Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler Uluslararası Sempozyum, Muş, Turkey, 5 October - 07 January 2012, vol.2, pp.67-75

Books & Book Chapters

Din ve Değerler

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları, Ankara, 2023

Hz. Hamza

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2022

İlkokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

in: İlkokulda Eğitim ve Öğretim, Hayati Akyol, Ayşegül Avşar Tuncay, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.481-506, 2021

Ortaçağ Siyaset Düşüncesinde Güvenlik Stratejileri

in: İstihbarat ve Güvenlik Üzerine Çalışmalar, , Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.255-272, 2021

İlkokulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

in: İlkokulda Eğitim ve Öğretim, Akyol Hayati & Avşar Tuncay, Ayşegül, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.481-505, 2021

İSLAMİYET’İN KABULÜ VE SONRASI TÜRKLERDE İSTİHBARAT

in: Türk İstihbarat Tarihi, İsmail H. Demircioğlu, Ahmet Özcan, Namık Çencen, Yücel Yiğit, Editor, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, pp.63-94, 2021

Hz. Ebu Zer

Beyan Yayınları, İstanbul, 2020

Asya’da İslam’ın Yayılışı

in: Günümüz Asyasında Müslüman Azınlıklar, Aycan, İrfan- Yazar, Nurullah, Editor, OTTO, pp.38-59, 2020

Afrika Kıtasına İslamiyetin Girişi Ve Yayılışı

in: Günümüz Afrikasında Müslüman Azınlıklar, İrfan Aycan ve Nurullah Yazar, Editor, OTTO, Ankara, pp.9-22, 2019

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Hocalarının Fakülte Yayınları Dışındaki Telifleri

in: Türkiye’nin İlahiyat Birikimi Ankara İlahiyat’ın 70 Yılı (1949-2019), Eyüp BAŞ, Halide ASLAN, Rabiye ÇETİN, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.277-296, 2019

İbnü’n-Nablusi

in: Müslümanların Engizisyonu - 1, Mehmet Azimli, Editor, Mana Yayınları, İstanbul, pp.164-168, 2019

Selçuklu Medeniyeti

in: İslam Medeniyeti Tarihi, Mehmet Azimli, Editor, Bilay Araştırma Yayınları, Ankara, pp.293-319, 2018

Medeniyetler Çatışması Tezi Bağlamında İslâm Medeniyeti

in: İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Eyüp BAŞ, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.535-552, 2017

İslâm Medeniyetinde Yönetim Sanatı

in: İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Eyüp BAŞ, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.117-142, 2017

Selçuklu Kültür ve Medeniyet Havzasında İsfahan

in: Disiplinlerarası ve Tematik İslâm Tarihi Yazıları - I, Eyüp BAŞ, Halide ASLAN, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.153-182, 2017

Batı Medeniyetinin Algı Yönetimi Karşısında İslâm Medeniyeti

in: İslâm Medeniyeti Tarihi El Kitabı, Eyüp BAŞ, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.537-552, 2017

Gazzâlî'nin Nasihatü'l-Mülûk Adlı Eserinde Hükümdarlık Teorisi

in: Türk İslam Sİyasi Düşüncesi, Akıncı Mehmet, Şafak Gökçe Nur, Editor, Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası, Ankara, pp.205-217, 2016

Chaos against Leadership in the Seljuks Era: The Case of Isfahan

in: Chaos Complexity and Leadership, Erçetin, Şefika Şule, Editor, Springer, New York, pp.355-360, 2014