Education Information

Education Information

 • 1991 - 1996 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner), Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Etlik piliçlerde iyonofor grubu antibiyotiklerle zehirlenme: Monensin ile vitamin E ve Selenyum`un birlikte veya ayrı ayrı verilmesinin bazı histopatolojik ve biyokimyasal parametrelere etkileri

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji Ve Toksikoloji (Dr) (Veteriner)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English