Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1993 - 1997 Postgraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Department Of Political Science And Public Administration, Turkey

 • 1987 - 1992 Undergraduate

  Ankara University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Türk kamu yönetiminde astlardan üstlere doğru biçimsel iletişim davranışı

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1997 Postgraduate

  Culture in organizations: The case for a multinational company

  Middle East Technical University, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü