Education Information

Education Information

 • 2007 - 2011 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Lomber disk hernisi cerrahisinde spinal ve genel anestezinin hasta konforu, hemodinami ve maliyet açısından karşılaştırılması

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü