Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortaçağ Yazınında Yabancı İktidarı Meşrulaştırma Araçları: İlhanlılar Dönemi Tarihyazıcılığı Örneği

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu (The International Symposium on Prof. Dr. Halil İnalcık History and Historiography), Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2017

Mongol Patronage of Trade between China and the Middle East during the Middle Ages

International Conference on New Silk Road and Asia-Europe Interactions, Taipei, Taiwan, 27 October 2015, vol.1, pp.43-54

Books & Book Chapters

Prof.Dr. Ali Sevim Anısına

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2022

Moğollar ve Türkler-Tarihsel Bağlar

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020

İhşidiler

in: İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Halil İbrahim Gökbörü, Editor, Nobel, Ankara, pp.299-301, 2020

Tolunoğulları

in: İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Halil İbrahim Gökbörü, Editor, Nobel, Ankara, pp.295-299, 2020

Sâcoğulları

in: İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Halil İbrahim Gökbörü, Editor, Nobel, Ankara, pp.304-307, 2020

İdil (Volga) Bulgarları

in: İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, Halil İbrahim Gökbörü, Editor, Nobel, Ankara, pp.301-304, 2020

Kösedağ Savaşı: Askerı̂ Hezı̇met mi, Dı̇plomatı̇k Zafer mı̇?

in: SELÇUKLU TARİHİ VE TARİHÇİLİĞİNİN TEMEL MESELELERİ, Mehmet Ali HACIGÖKMEN vd., Editor, Türk Tarih Kurumu, pp.313-324, 2019

Kösedağ Savaşı’nı Yeniden Değerlendirmek: İlhanlı Dönemi TarihYazıcılığı Bağlamında Bir Savaşın Anatomisi

in: Türk’ün Anadolu TarihindeBir Dönüm Noktası, 1243 KÖSEDAĞ SAVAŞI, ve Anadolu’nun Moğollar Tarafından İşgali, Abdullah KAYA, Editor, Türk Tarih Kurumu-SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, pp.325-334, 2018

Ortaçağ: Tarihsel Süreç ve Kavramlar

in: Uygarlık Tarihi, İsmail Güven-Ümüt Akagündüz, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.309-350, 2016

Ortaçağ Moğol Hükümdarlarının İslâmlaşmasında Türk Unsurların ve Türk Din Anlayışının Rolü Üzerine

in: Yücel Özkaya ya Armağan Yazılar, Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Editor, HEL, Ankara, pp.211-233, 2015

İlhanlı (İran Moğolları) Devleti’nin Önemli Yaylak ve Kışlakları

in: Prof. Dr. Erdoğan Merçil’e Armağan, Uyumaz E., Kesik M., Usta A., Piyadeoğlu C., Editor, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, pp.244-257, 2013

Moğol İstilası Döneminde Selçuklular.

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Editor, Grafiker, Ankara, pp.409-438, 2012

Gazan Han’ın İlhanlı Ordusunu Reformasyonu

in: Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine Mehmet Altay Köymen Armağanı, Mehmet Ali Hacıgökmen, Editor, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, pp.263-288, 2011

Ortaçağ Moğol Askerî Eğitiminin Teorik ve Pratik Unsurları

in: Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, Cemil Öztürk-İlhami Fındıkçı, Editor, Pegem, Ankara, pp.1297-1303, 2011

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiye, pp.873-881, 2002

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Thesis Advisory

4

Open Access

1