Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Descartes'da İlk Hakikat: Cogito

Dört Öge , no.18, pp.51-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Paul Janet'in Felsefeye Bakışı

Bibliotech , no.11, pp.70-72, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Felsefe ve Edebiyat

Littera , vol.27, pp.189-198, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Felsefe ve Edebiyat İlişkisi

EKEV AKADEMİ DERGİSİ , no.44, pp.73-85, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Mestcizade's View of Philosophers and Philosophy

The Islamic Quarterly , vol.52, no.1, pp.1-14, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Darwin'in Evrim Kuramı ve Tanzimat'taki Etkileri

Bilim ve Ütopya , no.166, pp.50-61, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kant Ahlakı

Araştırma , no.18, pp.11-21, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Medreselerinde Felsefe

OTAM , no.15, pp.271-288, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Cumhuriyet ve Felsefe

Araştırma , no.16, pp.39-58, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Darü'l-fünun'da Felsefe

OTAM , no.10, pp.159-174, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Osmanlılarda Felsefe

MILLI EGITIM , no.143, pp.91-97, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültür ve Medeniyetler Tarihi: Entellektüel Kültürün İki Ögesi: Bilim ve Felsefe

Uluslararası XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 05 October 2018, vol.4, pp.685-706

Leo Strauss'un Siyaset Felsefesinde Platon'un Devlet Felsefesinin Etkisi

IV. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi, Ankara, Turkey, 5 - 06 December 2019, vol.1, pp.55-56

Deontolojik Etik Açısından Ötanazi Mümkün Müdür?

III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 November 2018, vol.1, pp.59-68

İbn Haldun'un Eğitim Anlayışı

Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2013, vol.1, pp.259-265

Felsefe-Edebiyat Etkileşimi: Felsefi Roman

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Mersin, Turkey, 15 - 17 October 2014, vol.1, pp.770-777

Mestcizade ve Hilafiyyat'ı

Uluslararası XVI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2010, vol.4, pp.1433-1480

Felsefe-Kelam-Tasavvuf İlişkileri

Uluslararası 13.Yüzyılda Felsefe Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2013, vol.1, pp.709-722

Felsefede Edebiyatın Yeri ve Önemi

Edebiyat ve Bilim Uluslararası I. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2009, vol.12, pp.125-146

Kant Estetiği

Uluslararası Türkiye Estetik ve Sanat Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 May 2006, vol.1, pp.199-209

Kant Etiği

II.Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2006, vol.1, pp.488-495

Osmanlı Medreselerinde Hilafiyyat

Uluslararası XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 September 2002, vol.2, pp.1153-1169

Günlük Yaşam'da Felsefe

Felsefe ve Yaşam Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 April 2003, vol.17, pp.81-92

Levy Bruhl'ün 'Ahlakın Bilim Olarak İncelenmesinde Yöntem' Adlı Makalesi Üzerine Bir İnceleme

Felsefe Kongresi, Denizli, Turkey, 7 - 09 November 1996, vol.23, pp.165-178

Darü'l-fünun'da Hilafiyyat

Türkiye I. İslam Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 27 October 1996, vol.8, pp.205-219

Darwin Kuramının Tanzimat Dönemindeki Etkileri

II.Türkiye Felsefe, Mantık ve Bilim Tarihi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 November 1987, vol.6, pp.327-335

Books & Book Chapters

Expert Reports

Bilirkişi İncelemesi

Üsküdar Üniversitesi, pp.13, İstanbul, 2022

Metrics

Publication

64

Thesis Advisory

6

Open Access

1