Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Treatment of Diaphyseal Tibial Fractures with the Use of Interlocking Nails in Three Dogs.

Scientific Anniversary Conferance 20 Years Trakia University, Bulgaristan., 21 September 2015

Minimally Invasive Bridging Plate Osteosynthesis in The Treatment Of Radius-Ulna Fractures in Dogs

Scientific Anniversary Conferance 20 Years Trakia University. Stara Zagora – BULGARIA, 19 - 20 May 2015

Sekiz köpekte gözlenen osteosarkoma olgusu.

14. Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 03 June 2014

Tratment of Hoffa (Tangential plane fracture) in three dogs.

Stara zagora Veterinary Conference Trakia University. Bulgaristanç., 07 June 2012

Minimally Invasive Plate Osteosynthesis on Treatment of Tibia Fractures in Dogs.

National Conference with International Participation, Stara Zagora., 16 - 19 November 2005

Cross Pin Fixation Technic on Proximal Tibia Fractures in Dogs

National Conference with International Participation, Stara Zagora, 01 January 2005

Dört Köpekte Hipertrofik Osteodistrofi Olgusu.

IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya., Turkey, 22 - 25 September 2004

Bir Ördekte Koksafemoral Eklem Luksasyonun Toggle Pin İle Sağaltımı.

IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya., Turkey, 22 - 25 September 2004

Kangal Irkı Bir Köpekte Oniki Delikli Dinamik Kompresyon Plağı ile Tarsal Artrodez.

IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi. Antalya, Turkey, 22 September - 25 April 2004

kedilerde kemiğin dev hücreli tümörü (osteoklastom)

I. Veteriner Anatomi Kongresi. Konya., Turkey, 12 - 13 September 2002

Yabani kuşlarda Kırık Sağaltımı ve Rehabilitasyon Çalışmaları.

II. Avrasya IWRC Yaban Hayatı Rehabilitasyon Sempozyumu ve Eğitim Kursu, Ankara., 16 May 2002

Wildlife Rehabilitation in Turkey, Its Past and Present.

II. Avrasya IWRC Yaban Hayatı Rehabilitasyon Sempozyumu ve Eğitim Kursu, Ankara., 16 May 2002

Köpeklerde Tibia Kırıklarının Biyolojik Fikzasyon Yöntemi ile Sağaltımı.

VII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2000

Bir Pelikanda Distal Humerus Kırığının Operatif Sağaltımı.

I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. Bursa., Turkey, 6 - 09 September 2000

Bir Köpekte Transversal Patella Kırığı ve Operatif Sağaltımı.

1. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi. Bursa, Turkey, 6 - 09 September 2000

Kedi ve Köpeklerde Açık Kırık Olgularının Klinik ve Mikrobiyolojik Değerlendirilmesi.

I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Turkey, 6 - 09 September 2000

Tavşanlarda Acepromazine-Propofol Anestezisi

. I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Turkey, 06 September 2000

Büyük Yırtıcı Kuşlarda Tüy Takma Tekniğinde Yeni Bir Materyalin Değerlendirilmesi.

I. Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa., Turkey, 06 September 2000

Birleşik Kas Aksiyon Potansiyellerinin En Büyük Genlikli Frekans Bileşeninin Farklı Koşullardan Etkilenirliğinin İncelenmesi.

XVIII. Gevher Nesibe Tıpı Günleri III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u-Kayseri., Turkey, 01 January 2000

Tavşanlarda Atropin-Xylazine-Tiletamine-Zolazepam ve Atropin-Xylazine-Ketamine Anestezilerinin Karşılaştırılması.

XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u Kayseri., Turkey, 01 January 2000

The Clinical Studies on the Treatment of Pelvic Fractures of Cats and Small Breed Dogs with Mini Titanium Plates and Screws

24th World Small Animal Veterinary Congress WSAVA. Lyon-France. Mondial Vet 99 Proceedings, 05 November 1999 identifier

Atların Eklem Hastalıklarının Tanısında Sinovyal Sıvı Analizleri

I. Ulusal Atçılık Sempozyumu. Konya., Turkey, 15 August 1999

Türk Çoban (Sivas Kangal) ve Alman Kurt Köpeklerinde Kalça Displazisi ile Bazı Serum Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.

Biyofizik Derneği VIII. Ulusal Biyofizik Kongresi ve Moleküler Biyofizik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Kursu Gebze-Kocaeli, Turkey, 06 May 1996

Metrics

Publication

109

Citation (WoS)

42

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

99

H-Index (Scopus)

7

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

10

Open Access

4