Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmplant Destekli Hareketli Bölümlü Protez Uygulanan Hastalarda Memnuniyet Değerlendirmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 30 October 2023

İki-implant destekli mandibular overdenture uygulamarında hasta memnuniyetinin değerlendirmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 30 October 2023

Hareketli Bölümlü Protez Teslim Aşamasında Hastaya Önerilen Tavsiyeler

Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 30 October 2023

Hareketli Bölümlü Protez Teslim Aşamasında Hastaya Önerilen Tavsiyeler: Pilot Çalışma

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ 27.ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 October 2023

Short fiber-reinforced direct and indirect MOD Overlay restorations.

CED/NOF IADR Oral Health Research Congress 21-23 Eylül 2023, Rodos-YUNANİSTAN, Rodos, Greece, 21 - 23 September 2023

Bond strength evaluation of different types of resin based luting cements before and after dynamic-aging.

46th EPA (European Prosthodontic Association) Congress 14-16 Eylül 2023, Vilnius, LİTVANYA, Vilniaus, Lithuania, 14 September 2023

Clinical evaluation of high-strength tooth-supported crown restorations

7th International Congress on Adhesive Dentistry (IAD) 01-03 Haziran 2023, Konya-TÜRKİYE, Konya, Turkey, 1 - 03 June 2023

Fiber post-core-crown restoration with short-fibre reinforced flowable composite.

45th EPA Congress 22-24 Eylül 2022, Siena-İTALYA, Sienna, Italy, 22 - 24 September 2022

Seramik ve Seramik-Benzeri Materyallerin Klinik Uygulama Alanları ve Uygun Simantasyon Teknikleri

Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 08 Eylül – 11 Eylül 2022, İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022

İki farklı yapıda rezin esaslı yapıştırma simanının kullanım sürelerine bağlı yüzey sertlik değerlerinin karşılaştırılması

Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 08 Eylül – 11 Eylül 2022, İstanbul-TÜRKİYE, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2022

Aşırı kron kaybı olan dişin tek seansta restorasyonu

Gazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 1. Genç Akademisyenler Kongresi 20-21 Şubat 2020, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2020

NASIL BASARILI SERAMİK VENEER RESTORASYON ELDE EDİLİR?

İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 8 - 10 November 2019

Alt/üst Tam Protez ve Alt 2-implant Destekli Overdenture/Üst Tam Protez Uygulanan Hastalarda MemnuniyetDeğerlendirilmesi

6. Uluslararası Türk Prostodonti veİmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018

İmplant destekli sabit protez uygulamalarında siman tutucu mu? vida tutucu mu?

6. uluslararası tür prostodonti ve implantoloji derneği dicle sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 04 November 2018

Equator tutucu sistem içeren implant-tutuculu mandibular overdenture uygulaması

TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

Mandibular molar dişlere uygulanan endokron restorasyonların kırılma dayanımlarının karşılaştırılması

Restoratif Dişhekimliği Derneği 21. Uluslararası Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 03 December 2017

İki implant tutuculu mandibular overdenture karşısında maksiller tam protez: 8 yıllık sonuç

İZDO 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

Tek seansta seramik laminate veneer uygulaması

İZDO 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

İki implant tutuculu mandibuler overdenture karşısında maksiler tam protez: 8 yıllık klinik sonuç Poster No:139

24. Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir, Turkey, 10 - 12 November 2017

5-year follow up: two-implant supported mandibular overdenture opposed to maxillary complete denture.

GDIA International Conference (Planmed Implantology Education Group Global Dental Implant Academy) Advances in Implant Dentistry for Clinical Predictability, Belgrade, Serbia, 9 - 12 November 2017

Management of abutment screw loosening

GDIA International Conference (Planmed Implantology Education Group Global Dental Implant Academy) Advances in Implant Dentistry for Clinical Predictability, Belgrade, Serbia, 9 - 12 November 2017

Dental İmplantolojide Mekanik Komplikasyon Vakaları

TDB 23rd International Dental Congress, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

Tek Seansta Laminate Veneer Uygulamalar

Türk Diş Hekimliği birliği 23.Uluslararası Kongresi, 21 September 2017 - 24 January 2018

tek seansta seramik laminate veneer restorasyon uygulamaları

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017

tooth colored CAD/CEM material and clinical recomendations

Jebron Bethlehem International Dental Symposium, Betlehem, FİLİSTİN, 20 - 21 July 2017

Cytotoxicity of a Self-Adhesive Resin Luting Cement with L-929 Fibroblast Cell Line

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 August 2013, vol.63, pp.15-16

Patient satisfaction with mandibular implant supported overdentures

1st HongKong International Dental Expo and Symposium, Hong-Kong, China, HONGKONG, 18 - 20 June 2010

Books & Book Chapters

Farklı CAD/CAM Materyallerinde Simantasyon Teknikleri

in: Türkiye kilinikleri protetik Diş Tedavisi Protetik diş tedavisinde CAD/CAM uygulamaları, Prof Dr Remzi Nigiz, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-10, 2018

CAD/CAM tekniklerinde kullanılan indirekt restoratif materyaller.

in: Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi. Protetik Diş Tedavisinde CAD/CAM Uygulamaları, , Editor, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri, Ankara, pp.1-8, 2018

Metrics

Publication

107

Citation (WoS)

262

H-Index (WoS)

12

Citation (Scopus)

321

H-Index (Scopus)

12

Thesis Advisory

9

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals