Education Information

Education Information

 • 2015 - 2020 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr) (Ziraat), Turkey

 • 2008 - 2016 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Zootekni (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2009 - 2012 Undergraduate

  Tokat Gaziosmanpaşa University, Faculty Of Agrıculture, Turkey

 • 2006 - 2008 Associate Degree

  Aydin Adnan Menderes University, Vocatıonal School, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Ebeveynlerin bazı özelliklerinin kuluçka ve etlik piliç performansına etkisi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr) (Ziraat)

 • 2014 Postgraduate

  Sülünlerde yumurta verimi, yaş ve kuluçka özellikleri arasındaki ilişkiler

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English