Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Tafsīr Narratives about the Forms of Revelation on the Conception of waḥy

Konya Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Uluslararası Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu Sempozyumu, Konya, Turkey, 17 - 18 March 2022, pp.129-136

Türkiye'de Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Lisansüstü Tefsir Tezleri: Ankara Üniversitesi Örneği

Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2017

Books & Book Chapters

“Ibn ʿAtiyya (d.541/1147)

in: Muslims in History, Prof. Dr. İrfan Aycan,Doç. Dr. Nurullah Yazar, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.460-462, 2020

“Ṭabarsī (d.548/1158)

in: Muslims in History, Prof. Dr. İrfan Aycan,Doç. Dr. Nurullah Yazar, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.465-467, 2020

“Abū Bakr ibn al-ʿArabī (d.543/1148)

in: Muslims in History, Prof. Dr. İrfan Aycan,Doç. Dr. Nurullah Yazar, Editor, Otto Yayınları, Ankara, pp.462-465, 2020

Metrics

Publication

5