Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ZİHNÎ ŞİDDET MAĞDURU KADIN: KÜLTÜREL ALGININ DİNİ ALGIYA(!) DÖNÜŞMESİ

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, 21 - 22 April 2017

KURANI KERİMDE İNSANI ANLAMANIN İMKANI NEFS KAVRAMI

SOCİAL SCİENCES AND HUMANİTİES İN FOCUS, 16 - 18 September 2015

İnsan Onuru Bağlamında Kur’an’da Helal Kavramı

Uluslararası Helal Akreditasyon Forum (IHAF), 25 October 2013

Teolojik Bir Sorun Olarak Çevre- Ekolojistlerin Din Eleştirileri Bağlamında Bir Tartışma

International Symposium Contemporary Perceptions on Islam in The Context of Science, Ethics and Art-Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, 26 November 2010

Metrics

Publication

15

Project

4