Education Information

Education Information

 • 2012 - Continues Doctorate

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Kelam'da nefs fenomenolojisi

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2011 Postgraduate

  'Müteşâbih' kavramının kelam literatüründeki anlam ve değeri

  Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü