Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2009 - Continues Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2003 - 2009 Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2003 Assistant Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 1990 - 2000 Research Assistant

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate FARMASÖTİK KİMYA I

 • Postgraduate uv

 • Postgraduate peptidler ve fizikokimyasal özellikleri

 • Postgraduate FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYADA İLERİ KONULAR

 • Postgraduate medisinal kimya yönü ile biyoteknoloji

 • Postgraduate FARMAKOPE ANALİZLERİ

 • Doctorate ORTAM OPTİMİZASYONU

 • Postgraduate heterosiklik bileşikler

 • Postgraduate nükleozit analoğu bileşikler

 • Undergraduate ORGANİK KİMYA II

 • Undergraduate FARMASÖTİK KİMYA

 • Doctorate medisinal kimyada ileri konular

 • Postgraduate kimyasal adlandırma

 • Postgraduate IR

 • Postgraduate kalitatif kantitatif ilaç analizleri

 • Doctorate ileri organik kimyada reaksiyon mekanizmaları

 • Undergraduate ORGANİK KİMYA 1

 • Undergraduate ORGANIK KIMYA I-II

 • Undergraduate FARMASÖTİK KİMYA IV