Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİNDE İNTRAORAL TARAYICILARIN KULLANIM ALANLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ 2023, Kayseri, Turkey, 23 February 2023

The Evaluation of Clinical and Radiographic Results of Compensating and Balancing Extractions of Permanent First Molars: A Study with 4-Year Follow- up

28th International Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry 28. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 09 October 2022

Treatment of anterior crossbite with 3 different methods

28th International Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, Antalya, Turkey, 6 - 09 October 2022

The Effects of Different Ferrule Designs on Stress Distribution in Primary Teeth with Endocrowns: A Finite Element Analysis Study

28th International Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, Antalya, Turkey, 6 - 09 October 2022

Endocrown Restorations of Severely Damaged Primary Anterior Teeth: Case Series

1st INTERNATIONAL TURKISH JAPANESE DENTAL CONGRESS & 2nd ANKARA-OSAKA UNIVERSITY DENTAL WORKSHOP, 24 - 26 June 2021

Resin-Nanoceramic Restoration of Persistent Primary 2nd Molar Teeth in Congenital Absence of Mandibular 2nd Premolar Teeth: Case Series with Clinical Follow-up

1st International Turkish Japanese Dental Congress &2nd Ankara-Osaka University Dental Workshop, Ankara, Turkey, 24 - 26 June 2021

Çevrimiçi Diş Hekimliği Eğitiminde Covid-19 Etkisi: Öğrenci Ölçeği

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 15 January 2021

Pedodonti Lisansüstü Eğitimine Covid-19 Pandemisinin Etkileri: Bir Anket Çalışması

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 15 January 2021

Çevrimiçi Diş Hekimliği Eğitiminde Covid-19 Etkisi: Eğitmen Ölçeği

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, Turkey, 11 - 15 January 2021

Kontrolsüz Daimi Mandibular Birinci Büyük Azı Çekimlerinin Çekim Boşluğunun Prognozuna ve Okluzyona Etkisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Diş Agenezisinde Süt Molar Dişlerin CAD/CAM Restorasyonları: Olgu Serisi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

Hemisection treatment in premolar agenesis: Case series

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

2. Premolar Agenezisinde Hemiseksiyon Tedavisi: Olgu Serisi

25. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 September 2019

CBCT Imaging and Dental Management of a Cherubism Case: 3-Year Follow-up

EAPD 11th Interim Seminar & Guidelines Workshop, Hanya, Girit, Greece, 2 - 04 May 2019

BATIK SÜT İKİNCİ AZI DİŞİ: OLGU RAPORU

ULUSLARARASI MEANDROS DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 23 - 25 November 2018

DİJİTAL MODELLER DE ALÇI MODELLER KADAR GÜVENİLİR Mİ?

ULUSLARARASI MEANDROS DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 23 - 25 November 2018

Kole bölgesinde perforasyonlu iç rezorpsiyonun MTA ile tamiri:Bir olgu sunumu

Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2017

Süt birinci azı dişi erken kaybında takibin önemi

Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2017

Early treatment of maxillofacial disorders due to adeoid hypertrophy

18.Rhinocamp KBB ve Aile Hekimliği Toplantısı, Muğla, Turkey, 17 - 21 May 2017

The stress distribution on persistent 2nd primary molars

IADR/AADR/CADR General Session, San-Francisco, Costa Rica, 22 - 25 March 2017

Ağız ve diş sağlığı teknikerliği

TDB Akademi, Ankara, Turkey, 9 October - 13 November 2016

The stress evaluation of premolar shaped primary 2nd molar without successor: 3D FEA study

13th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD), Belgrade, Serbia, 2 - 05 June 2016, vol.17, pp.318

Dental Anomalies associated with agenesis of mandibular second premolars in Turkish population

25 th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Glasgow, United Kingdom, 1 - 04 July 2015, vol.25, pp.101

Cone Beam Computed Tomography Evaluation of the Effect of Permanent Tooth Germ on Localization of Deciduous Teeth

25th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry, Glasgow, United Kingdom, 1 - 04 July 2015, vol.25, pp.249

Konjenital Mandibular 2 Premolar Diş Eksiklikleri v e Tedavi Seçenekleri

Türk Pedodonti Derneği Ankara Şubesi Konferansları, Turkey, 27 May 2015

Süt Dişi Amputasyon Tedavilerinde Dezenfektan Olarak Sodyum Hipoklorit Uygulamasının Etkileri: Histopatolojik Çalışma

8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri Kongresi & 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2014

Süt dişi amputasyon tedavilerinde dezenfektan olarak sodyum hipoklorit uygulamasının etkileri

8. Uluslararası Akdeniz Ülkeleri Pedodonti Dernekleri ve 21. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Turkey, 13 - 15 November 2014

Root canal filling in primary teeth without successors MTA versus gutta percha AH Plus

8th International Congress of Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2014

MTA pulpotomy in traumatized incisor tooth 36 month follow up

18. Dünya Dental travmatoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2014

Dental anomalilerin 2 premolar eksikliği ile ilişkisi

20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 10 November 2013

Non sendromik çoklu supernumere diş olgu sunumu

19. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 October 2012

Evaluation of crown down technique in the primary tooth root canal preparation with 3 different rotary systems

7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar, İstanbul, Turkey, 31 March - 02 April 2011

Füzyon gözlenen daimi yan kesici ve suplemental dişin multidisipliner tedavisi

11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel kongre ve Sergisi, Muğla, Turkey, 24 - 26 April 2009

Hemisection and vital treatment of a fused tooth A case report

8th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Amsterdam, Netherlands, 8 - 11 June 2006, vol.7, pp.27

Books & Book Chapters

The Effect of Parafunctional Habits on Temporomandibular Joint in Children

in: TEMPOROMANDIBULAR JOINT AND OCCLUSION, Gökalp, Hatice, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-11, 2022

ART Restorations

in: The Art and Science of Minimal Intervention dentistry and Atraumatic Restorative Treatment, Ece Eden,Şaziye Sarı,Zeynep Ökte,Sibel Yıldırım, Editor, Vestiyer yayıngrubu, İstanbul, pp.17-260, 2022

Çocuklarda Görülen Periodontal Sorunlar ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları

in: Multidisipliner Diş Hekimliğinde Periodontolojinin Yeri, Bağış, Nilsun, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.7-18, 2021

Çocuklarda Bruksizm ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları

in: Çocuk Diş Hekimliği: Multidisipliner Yaklaşımlar, Aktören Oya, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.54-65, 2019

Konjenital Diş Eksikliğinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri

in: Çocuk Diş Hekimliği ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri, Fahinur Ertuğrul, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.42-50, 2019

Çocuklarda Bruksizm ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları

in: Cocuk Dis Hekimligi: Multidisipliner Yaklasimlar, Oya Aktören, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.54-65, 2019

Batık Süt Molar Dişlerde Multidisipliner Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

in: Çocuk Diş Hekimliği: Multidisipliner Yaklaşımlar, Aktören Oya, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.35-42, 2019

Konjenital Diş Eksikliğinin Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri

in: Çocuk Diş Hekimliği ve Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri, Ertuğrul Fahinur, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.42-50, 2019

Çocuklarda Bruksizm ve Multidisipliner Tedavi Yaklaşımları

in: Çocuk Diş Hekimliği: Multidisipliner Yaklaşımlar, Aktören Oya, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.54-65, 2019

Çürük Tespitinde Elektrik Akımı Kullanılan Yöntemler

in: Çürük Tespitinde Güncel Yaklaşımlar, Akyüz Serap, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.33-37, 2019

Hipodontide Erken Teşhisin Önemi

in: Dişlerin Gelişimsel Anomalileri, Polat Günseli Güven, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.65-72, 2018

Hipodontide erken teşhisin önemi

in: Dişlerin gelişimsel anomalileri, Günseli Güven Polat, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.65-72, 2018

Mandibular 2. premolar dişlerin konjenital eksiklikleri ve tedavi seçenekleri

in: Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Erhan Özdiler, Editor, Gümüş Kitabevi, Ankara, pp.397-430, 2015

Mandibular 2. Premolar Dişlerin Konjenital Eksiklikleri ve Tedavi Seçenekleri

in: Güncel Bilgiler Işığında Ortodonti, Prof. Dr. ERHAN ÖZDİLER, Editor, Gümüş Kitabevi, Ankara, pp.397-424, 2015

Pedodonti Anabilim Dalı Klinik Becerileri

in: Diş Hekimliğinde Klinik Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Ömer Kutlu, Özge Altıntaş, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.109-118, 2015

Metrics

Publication

159

Citation (WoS)

269

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

483

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

15

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Thesis Advisory

9

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals