Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr), Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Agrıculture, Department Of Agrıcultural Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  FARKLI SULAMA SUYU KALİTESİ VE TABANSUYU DERİNLİKLERİNİN FASÜLYENİN (Phaseolus vulgaris L.) VERİMİNE ETKİSİ

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  Laboratuvar koşullarında farklı toprak tekstürlerinde, değişik tuzluluklarda oluşturulan taban suyundan kapillar tuz taşınımı

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar Ve Sulama (Yl) (Tezli)