Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Kontrollü salım yapan rivastigmin içeren implante partiküler sistemlerin formülasyonu üzerine çalışmalar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C2 Mastery English

 • B2 Upper Intermediate French

 • B2 Upper Intermediate German