Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk Hukukunda Tasarımlara Yönelik Uygulamalar

Türkiye’de Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Uluslararası Sempozyumu, 6 - 07 May 2004

Books & Book Chapters

Tescilsiz Tasarımların Hukuki Himayesi

in: Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Hasan Kadir Yılmaztekin, Editor, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara, pp.369-400, 2020

Sınai Mülkiyet Hukukunda Sicile Kaydedilmeyen Hukuki İşlemlerden Doğan Hakların İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı İleri Sürülememesi -SMK m. 148.5 ve Ötesi

in: Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, Prof. Dr. İsmail Kırca, Dr. Öğretim Üyesi Başak Şit İmamoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Murat Gürel, Dr. Ufuk Tekin, Ar. Gör. İbrahim Bektaş, Ar. Gör. Merve İrem Yener, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1109-1160, 2019

Anonim Şirketler Hukuku Cilt 2/2

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2017

Sınai Mülkiyet Kanununun Tasarım Hukukuna Getirdiği Temel Yenilikler

in: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017), Prof. Dr. Feyzan Hayal Şehirali Çelik, Editor, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.255-302, 2017

TTK m. 408.2 Dışında Düzenlenen Genel Kurul Yetkilerinin Devredilmezliği: Kural mı, İstisna mı?

in: Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’xxe Armağan, Aynur Yongalık/Murat Gürel/İbrahim Bektaş, Editor, Turhan Kitabevi, Ankara, pp.643-667, 2017

6102 Sayılı TTK m. 55.1.c Kapsamında ”Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma

in: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60 Yıl Armağanı, Sabih Arkan, Korkut Özkorkut, Murat Gürel, Ufuk Tekin, İbrahim Bektaş, Editor, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.341-401, 2015

"Korunabilir" Yeniliklere Hukuki Bakış- Riskler ve Avantajlar

in: Ali Fıkırkoca Anı Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon, Zafer Yılmaz , Ersin Embel, Editor, Milkiyeliler Birliği, Ankara, pp.221-251, 2015

Metrics

Publication

23

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

14

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals