Education Information

Education Information

 • 1999 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Fosfor İçeren ve İçermeyen Makrohalkalı Aza-taç Eterlerin ve Komplekslerinin Sentezi, Yapılarının Spektroskopik (1H-, 13C-, 31P-NMR, HETCOR ve COSY) ve Kristallografik Yöntemler ile Aydınlatılması

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1999 Postgraduate

  Fosfor içeren makrosiklik lariat eterlerin sentezi ve kompleksleri

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English