Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Allah’ın Varlığını Keşifte Hz. İbrahim’in Aklî Metodundaki Temel Dinamikler

XVI. Tefsir Koordinasyon ve Uluslararası Hz. İbrahim (a.s.) ve Nübüvvet Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 November 2019, pp.242-254

Tefsir-Kelam İlişkisi Bağlamında Kur’an Kıssalarının Tarihsel Gerçekliği Tartışmaları

Uluslararası İlamer Öğrenci Sempozyumu-İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VI (Dînî İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin Dünü, Bugünü ve Geleceği), Ankara, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.335-347

Tefsir Metodolojisinin Oluşumunda Tefsirlerin Mukaddimeleri: Taberi Örneği

Uluslararası İlamer Öğrenci Sempozyumu-İslam Medeniyetinin Yapı Taşları V (Geçmişten Günümüze İslâmî İlimlerde Usûl/Metodoloji Arayışları), Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.54-66

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

4