Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 2012 - 2014 Associate Professor

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 2008 - 2012 Associate Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2004 - 2008 Assistant Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Dentıstry, Department Of Clınıcal Scıences

 • 2000 - 2000 Expert

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

 • 1995 - 2000 Research Assistant

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Managerial Experience

 • 2016 - 2018 Head of Department

  Ankara University

 • 2004 - 2012 Head of Department

  Kirikkale University

Courses

 • Undergraduate Çene kemiklerinde radyografik görüntü veren lezyonlar

 • Undergraduate İntraoral Muayene

 • Dental Specialty Maksiller sinüs patolojilerinde klinik muayene

 • Dental Specialty Tanı ve tedavi planlaması

 • Dental Specialty Benign ve Malign oluşumlarda tanı ve görüntüleme

 • Dental Specialty Diş anomalileri

 • Dental Specialty Panoramik görüntüleme

 • Dental Specialty Radyolojik standardizasyon

 • Dental Specialty Periodontal radyoloji

 • Dental Specialty TME patolojilerinde radyografik bulguların değerlendirilmesi

 • Dental Specialty Radyografik kalite

 • Dental Specialty Ağız hastalıklarında klinik tanı- Prekanseröz lezyonlarda klinik ve patolojik değerlendirme

 • Dental Specialty Halitozis nedenleri ve teşhis yöntemleri

 • Dental Specialty Çene kemiklerinin konjenital ve edinsel patolojilerinde tanı ve görüntüleme

 • Dental Specialty Fokal enfeksiyon ve diş hekimliği

 • Dental Specialty Diş hekimliğinde kullanılan imaj reseptörleri

 • Dental Specialty Ağız hastalıklarında klinik tanı - Kırmızı lezyonlarda klinik ve patolojik değerlendirme

 • Dental Specialty Ağız hastalıklarında klinik tanı-Bakteriyel, viral, fungal lezyonlarda klinik ve patolojik değerlendirme

 • Dental Specialty Genetik hastalıkların ağız bulgularının değerlendirilmesi

 • Dental Specialty Ağız hastalıklarında klinik tanı – Büllöz ve pigmente lezyonlarda klinik ve patolojik değerlendirme

 • Dental Specialty Radyolojik raporlama

 • Dental Specialty Ağız hastalıklarında klinik tanı – Beyaz lezyonlarda klinik ve patolojik değerlendirme

 • Dental Specialty Dijital intraoral radyografi

 • Dental Specialty Kas-İskelet hastalıklarında ağız bulgularının değerlendirilmesi

 • Dental Specialty Fokal enfeksiyon ve Diş Hekimliği 202

 • Dental Specialty Ağız hastalıklarında klinik tanı-Malign lezyonlarda klinik ve patolojik Değerlendirme

 • Dental Specialty Radyograflarda görülen artifaktlar

 • Dental Specialty İmmun otoimmun hastalıklarda ağız bulgularının değerlendirilmesi

 • Dental Specialty Hematolojik hastalıklarında ağız bulgularının değerlendirilmesi

 • Dental Specialty Ağız diş ve çene radyolojisi ile ilgili yasal uygulamalar

 • Undergraduate Çenelerdeki Yumuşak Doku Hastalıkları

 • Dental Specialty Ağız, diş ve çene radyolojisi ile ilgili yasal uygulamalar

 • Dental Specialty Ekstraoral-İntraoral Muayene

 • Doctorate İletişim ve radyoloji kliniği yönetimi

 • Doctorate Uzmanlık alan- KIBT görüntülerinde yaş tayini için kullanılan lineer ölçüm yöntemleri

 • Undergraduate Halitozis

 • Doctorate Anatomik Landmarklar

 • Undergraduate Çenelerdeki Yumuşak Doku Hastalıkları

 • Undergraduate AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ

 • Doctorate Ağız Diş çene Radyolojisi

 • Doctorate Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

 • Doctorate DİŞ HEKİMLİĞİNDE ANAMNEZ

 • Doctorate İMPLANT RADYOLOJİSİ

 • Doctorate ENDOKRİN BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Doctorate KARDİYOVASKÜLER HASTALIĞI BULUNAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ