About


(1) Üyelerin toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak,
(2) Toplumda bilimin farkındalığını arttırmak,
(3) Bilimsel odaklı girişimciliği arttırmak,
(4) Üyelerinin birlik içinde çalışarak sosyal açıdan gelişmelerini sağlamak,
(5) Üyelerinin akademik ve mesleki alanda gelişimlerine katkıda bulunarak onların bilgi, beceri ve
deneyim kazanmalarını sağlamak.