Projects

Fibrosarkoma Tedavisine Yönelik STAT3 Inhibitörü Içeren Nanopartiküler Ilaç Tasıyıcı Sistem Formülasyonlarının Gelistirilmesi ve In Vitro-In Vivo Degerlendirilmesi

TUBITAK Project, 2023 - 2025

Opioid Bağımlılık Tedavisinde Kullanılan Naltrekson ve Ana Metabolitinin Tayini İçin Minyatürize Analitik Yöntem Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2024 - 2025

GREENNESS OF OFFICIAL STANDARD SAMPLE PREPARATION METHODS

Other International Funding Programs, 2021 - 2025

Dil altı buprenorfinnalokson kombinasyonu ile tedavi gören opioid kullanım bozukluğu tanılı bireylerde buprenorfin ve norbuprenorfin düzeylerine buprenorfin farmakokinetiğinde rol oynayan gen polimorfizmlerinin etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

Arı Ürünlerinde Flumetrin Kalıntısının Tespiti İçin Tek Kullanımlık Sensör Sistemlerinin Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2024

Alkol Yoksunluk Sendromunda Plazma Diazepam ve Desmetildiazepam Düzeylerine CYP2C19 Gen Polimorfizmlerinin Etkisi

Üçlü Negatif Meme Kanserinde Abemasiklib Yüklü Lipid-Polimer Hibrit Nanopartiküllerin Terapötik Etkisinin Araştırılması

Kanser hücre hatlarında kiralomiks çalışmalar: Kiral metabolit ve lipitlerin iki modüllü sabit faz kolonlarile sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi ile analizleri

TUBITAK Project, 2021 - 2023 Sustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - 2023

Yeni Nesil Opioidlerin Bağımlılık Tedavisinde kullanılan Naltrekson ve Metabolitinin Analizleri için Yenilikçi Yaklaşımların Geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

Pediyosin Molekülünde Yapısal Değişikliklerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerindeki Etkilerinin in siliko ve in vitro Yolla Araştırılması

Mekonyum Örneklerinde Çeşitli Toksik Maddelerin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

Yakın zamanda piyasaya sürülen kiral ilaçların enantiyomerik safsızlıklarının tespiti ve validasyonu için yöntem geliştirilmesi

Gümüştaş M. (Executive)
Project Supported by Other Official Institutions, 2018 - 2021

Meme Kanserinde Çevresel Kirleticilerin Rolü Doku Düzeyleri Maruziyet Genetik Yatkınlık ve Moleküler Hasar Biyogöstergelerinin Analizi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

Dutasterit ve tamsulosin HCl nin yeni nesil kolonlar kullanarak bazi sivi kromatografik yöntemlerle es zamanli analizi ve optimizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Akdeniz Bölgesi nde Yetişen Psilosin ve Psilosibin Taşıyan Şapkalı Mantar Türleri Üzerinde Araştırmalar

TUBITAK Project, 2009 - 2011