Projects

Sağlıklı ve kardiyomyopatili ratlarda oluşturulan deneysel apikal periodontitis modelinde sistemik olarak uygulanan melatonin ve n-asetilsistein’in enflamatuar yanıt üzerine etkilerinin biyokimyasal, histopatolojik ve radyolojik olarak incelenmesi

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - Continues

İnternal rezorpsiyon kavitelerindeki kalsiyum hidroksitin farklı tekniklerle uzaklaştırılma etkinliklerinin mikro bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - Continues

İndirekt pulpa kuafaj materyallerinin dentin mineral yoğunluğuna etkisinin incelenmesi

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - Continues

Effect of Systemic Oxytocin Administration on New Bone Formation and Distraction Rate in Rabbit Mandible

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - Continues

Aksesuar pulpa kanallarının Micro-CT ile incelenmesi

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - Continues

Elde taşınabilir dental x-ışını cihazı ile yapılan ışınlamalar sonucu uygulayıcı ve hasta dozlarının değerlendirilmesi

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - Continues

Tükürük Bez Kanallarında Bulunan Taşların Ultrasonografi Altında Kateterle Çıkartılmış Hastalarda Postoperatif Semptomlar ve Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - Continues

Dental cerrahi işlemler sonrasında kemik rejenerasyonunda kullanılmak üzere büyüme faktörü ve antibiyotik yüklü nanopartikül, film ve greft materyali kombinasyonlarının hazırlanması ve mikro-BT ile değerlendirilmesi

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - Continues

Development of Artificial Intelligence Algorithms for 2D and 3D DMFR Imaging

TUBITAK Project, 2021 - 2022 Sustainable Development

BIOMATEN'in Nano-Mikro Alanlarında ve Hastaya özel Üretim Konusunda Gelişmesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2016 - 2022 Sustainable Development

Bruksizmli Hastalarda Oklüzal Splintlerin Çiğneme Kasları Üzerindeki Etkisinin Ultrasonografi ve Elektromyografi ile Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, 18B0234002, Proje Araştırmacısı, 2019.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

3b Yazıcı Ve Liyofilizasyon Ile Üretilmiş İskeleler Kullanılarak Kemik Tümörü Modeli Geliştirilmesi

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, 2016 - 2018

The evaluation of Dentoalveolar Muscle and Cortical Brain Activities of Functional Orthodontic Appliciances for Class II Patients using Functional MR Imaging

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Comparison of 1 5 and 3 T Magnetic Resonance Imaging MRI cephalometric study and MR sequence generation for cephalometric analysis

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

The evaluation of marginal and internal adaptation of Bull fill composites using Micro CT

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Posterolateral füzyonda yeni bir biyomalzeme karbon nanotüp trikalsiyum fosfat kompoziti rat modeli A novl biomaterial carbon nanotube tricalcium phosphate composite for poslateral fusion rat model

Project Supported by Other Private Institutions, 2015 - 2016

The evaualtion of re treatment potentials of newly developed root canal sealers using micro CT

ORHAN K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Yeni Geliştirilen Farklı Kök Kanal Dolgu Sistemlerinin Retreatment edilebilirliğinin Mikro Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016