Investigation of Orbital Parameters of Stars, Their Chemical Abundances, and the Nature of Magnetic Activity - 18A0759001


Yılmaz M. (Executive), Selam S. O., Şenavcı H. V., Baştürk Ö., Kılıçoğlu T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2018
  • End Date: April 2021

Project Abstract

Önerdiğimiz bu altyapı projesi kapsamında ilk olarak Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’ne 80 cm ayna çaplı yeni bir teleskop, yüksek çözünürlüklü bir tayfçeker ve teleskop binasına uygun bir kubbe kazandırıldı. Daha sonra, projeye uygun olarak seçilmiş bazı tek ve çift yıldızlar ile gezegen barındıran aday yıldızların tayfsal ve fotometrik gözlemleri yapılarak hedef cisimlerin yörünge, kimyasal bolluk, Doppler görüntülemesi ve olası gezegen parametrelerine ilişkin analizler gerçekleştirildi. Proje kapsamında talep edilen ekipmanlar kullanılarak elde edilen bulguların sonuçları ülkemiz gökbilim araştırma alanı çeşitliliğinin artmasına önemli bir katkı sağlayacağını göstermektedir. Bunun yanı sıra, yeni gözlem ekipmanları ulusal ve uluslararası ortaklığa dayalı bilimsel çalışmalar için de önemli bir potansiyel oluşturduğu anlaşıldı.