Düve ve İneklerde Ultrasonografi ile Belirlenen Uterus Ekojenitesinin Gebeliğin Erken Teşhisinde Kullanımının Araştırılması


Olğaç K. T. (Executive), Yazlık M. O., Kaya U., Özkan H.

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2022
  • End Date: February 2023