İşitme Kaybı Oluşturulmuş Sıçanlarda Kök Hücre Nakliyle Oluşan Fonksiyonel Sonuçların Elektrofizyolojik Yöntemlerle Analizi


MÜLAZİMOĞLU S., GÖKCAN M. K. (Executive), OCAK E.

TUBITAK Project, 2013 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2013
  • End Date: November 2014