Buğdayda Aflatoksin ve Deoksinivalenol İçin Senkron İmmünoassay Teknikleri Üzerine Araştırma


Creative Commons License

Özkan S. A. (Executive), Ünal M. A.

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, 2022 - 2025

  • Project Type: TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project
  • Begin Date: July 2022
  • End Date: July 2025