Karadeniz Havzalarında Bütünleşik Arazi Kullanımı Yönetimi Modellemesi Ergene Havzası Ekosistem Bilinçlendirme Programı Projesi


Creative Commons License

Öğülmüş S. (Executive), Çalışkan O.

FP3 Project, 2013 - 2015

  • Project Type: FP3 Project
  • Begin Date: May 2013
  • End Date: October 2015

Project Abstract

Ergene Havzası ekosistemine yönelik tehditlere karşı yürütülen mücadelede önemli aşamalardan biri de uluslararası bir proje olan Karadeniz Haliçleri Entegre Arazi Kullanım Modelidir. Bu model bağlamında ekosistemler bir bütün olarak değerlendirilmekte Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki çalışmaların, uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda TURMEPA, Hayrabolu Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi, Karadeniz Havzası üzerinde ortaklaşa hazırlamış oldukları “Entegre Arazi Kullanımı Yönetim Modeli Projesi” 2013 yılı Mayıs ayında açıklanan ve onaylanan Avrupa Birliği Hibe Projesi desteği ile hayata geçirilmiştir. 2 yıl sürecek olan Proje ; Ergene Havzası ile üzerindeki delta ve lagün gibi kıyı alanları ; bu alanlara ait sulak alanlar için bir entegre arazi kullanımı yönetim modeli oluşturulması amaçlanmıştır. Bu projenin sonuçlarını http://www.eblacksea.net/ adlı internet adresinden izlemek mümkündür.