İnsan Adipoz Kök Hücre Kültürü-Temelli Hdm Nin Sentetik Doku Mühendisliği İskelesi Üzerinde In-Situ Oluşturulması: Anjiyogenik Potansiyelin In-Vitro, Ex-Ovo Ve In-Vivo Değerlendirilmesi


Elçin A. E. (Executive), Elçin Y. M., Parmaksız M.

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2022
  • End Date: March 2024