Ksantin tayini için karbon nanomateryal ve medyatör temelli amperometrik biyosensör geliştirilmesi


Canel E. (Executive), Can E., Kaçar Selvi C.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: March 2023