123Z794, Dinamik Kovalent Bağ Oluşumu-Aracılı, Arayüz Etkileşimine Dayalı, Kendini Onarabilen Enjekte Edilebilir Nanokompozit Hidrojellerin Geliştirilmesi ve Sistematik Değerlendirilmesi


Elçin Y. M. (Executive), Elçin A. E., Parmaksız M.

TUBITAK Project, 2023 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2023
  • End Date: December 2025