İnternet Bağımlılığı Kişilik özellikleri psikolojik belirtiler sosyal destek ve ilişkili bazı sosyo demografik değişkenler açısından bir inceleme


Durak Batıgün A. (Executive), Kılıç N.

TUBITAK Project, 2009 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2009
  • End Date: January 2010