Bronz Ağır Beyaz ve bunların melezi F1 F2 ve G1 hindilerin entansif ve yarı entansif koşullarda besi performansı


Elibol O. (Executive)

TUBITAK Project, 2005 - 2006

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2005
  • End Date: December 2006