Geleneksel ve Zenginleştirilmiş Kafeslerde Barındırılan Farklı Genotipteki Tavuklarda Bazı Refah Kriterlerinin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi BAP- 10A3338005 nolu proje.


TUNÇ A. S., KOCAKAYA A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2010
  • End Date: August 2012