Cam Fiber ve CAD/CAM Hibrit Pediatrik Kronların Uyumlarının Micro-CT ile Değerlendirilmesi


Oğuz E. İ. (Executive), Bezgin T., Orhan K., Orhan A. I.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2019
  • End Date: December 2020

Project Abstract

Diş çürüğü gelişmekte olan ülkelerde okul çocuklarının %60-90’ını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur (Peterson, 2003). Özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde toplumun ağız diş sağlığı konusundaki bilgilerinin ve çürük profilaksisi uygulamalarının yetersiz olması nedeniyle süt dişleri sürdükten kısa bir süre sonra çürümekte ve aşırı madde kayıpları sonucu çekilme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Çok küçük yaşlarda ortaya çıkan erken çocukluk dönemi çürüklerinden genellikle üst çenede süt kesici dişleri ile alt ve üst çenedeki süt azı dişleri etkilenir ve lezyonlar hızla ilerleyerek geleneksel yöntemlerle tedavi edilemeyecek düzeyde aşırı madde kayıplarına neden olur. İki veya daha fazla yüzü kaplayan çürük varlığında süt azı dişlerinin daha dayanıklı bir restorasyon şekli olan prefabrik metal kronlar ile restore edilmesi önerilmektedir. Kronlar, uzun dönemde diğer restoratif materyallerde yaygın olarak görülen başarısızlık sebeplerini azaltmaktadır. Paslanmaz çelik kronların (PÇK) daha dayanıklı, yeniden tedavi ihtiyacını azaltan, uygulanması kolay ve hesaplı restoratif materyaller olduğu belirtilmektedir. Ancak, PÇK’ların tutuculuklarının çok iyi olmasına karşın, estetik yetersizliğinin yanı sıra dişeti ile uyumundan kaynaklanan periodontal sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ancak gelişen estetik anlayışıyla birlikte restorasyonların doğal görünümlü, dayanıklı, biyouyumlu, kolay ve hızlı uygulanabilir olması istenmektedir. Bu amaçla geliştirilen estetik pediatrik kronlar piyasada bulunmaktadır. Fiberglas içerikli yeni piyasaya sürülmüş Figaro Crowns ise diğer bir pediatrik estetik kron seçeneğidir. Üretici firmaya göre bu ürün BPA içermeyen, biyouyumlu, kırılma dayanıklılığı PÇK ve zirkonyum kronlardan fazla olan daha avantajlı bir üründür. Radyoopak olmaması nedeniyle radyografik kontrollerde orijinal diş yapısının kontrolü sağlanabilmektedir. Esnek olması nedeniyle mine-sement sınırında uyum rahatlıkla sağlanabilmektedir. Bu sebeple pasif oturması gereken zirkonyum kronlara oranla çok daha az diş kesimi gerekmektedir. Ancak, bu materyalle ilgili henüz literatürde araştırma bulunmamaktadır.

1980 yılından itibaren diş hekimleri tarafından kullanılmakta olan, günümüzde de kolay, hızlı ve efektif bir tedavi seçeneği olarak sıklıkla tercih edilen bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) yöntemi (Mormann, 2006), rezin içerikli hibrit seramik blokların piyasaya sunulmasıyla süt dişlerinde restoratif bir seçenek olarak gündeme gelmiştir. Hibrit bloklar kolay ve hızlı üretim, sinterleme aşaması gerekmemesi, glaze olmaksızın mekanik polisaj ile parlatılma kolaylığı, rezin içeriği sayesinde esneklik ve karşıt dişte minimum aşınmaya sebep olma gibi avantajları sebebiyle süt dişlerinde kullanıma uygun materyallerdir. CAD/CAM aracılığıyla ve hibrit blokların kullanımı ile dişin prepare edilmesiyle aynı seansta ağız içi kameralarla ölçü alınmasını takiben kişiye özel restorasyonun hasta başında üretimi yapılabilir.

Yapılan restorasyonların adaptasyonu başarı açısından kritik önem taşır. Yüksek adaptasyona sahip restorasyonlarda siman aralığı daha azdır. Buna bağlı olarak mikrosızıntı, periodontal problemler ve sekonder çürüklerin oluşumu azalırken restorasyonun retansiyonu artar (Sailer ve ark., 2015). Restorasyonların uyumu güncel bir yöntem olan Micro-CT ile değerlendirilebilmektedir. Micro-CT yüksek hassasiyet oranı ve örneklerin devamlılığı bozulmadan değerlendirilebilmesi avantajları ile ön plana çıkmaktadır. Literatürde süt dişlerine uygulanan hazır cam fiber ve rezin içerikli seramik kişisel kronların diş preperasyonuna uyumu daha önce değerlendirilmemiştir. Çalışmamızda bu eksiklik giderilerek süt dişlerine uygulanan estetik kron seçeneklerinden cam-fiber ve rezin-seramik (hibrit) kronların uyumu araştırılacaktır.