Ağır Metal Biyoremediasyonunda Termofil C. aponinum Siyanobakterisinin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması


Koçberber Kılıç N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: July 2022