Mikroçip Elektroforez Teknolojisine Dayalı Poc Kullanarak Invaziv Olmayan Bir Tanı Prosedürü Geliştirmek Için Astımlı Ve Koah Hastalarının Nefes Kondensat Örneklerinde (Ebc) Metabolomik Profili Ile Yeni Biyobelirteçlerin Belirlenmesi


Özkan S. A., Nemutlu E.(Executive), Reçber T.

TUBITAK Project, 2021 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2021
  • End Date: January 2025