Lise ve Üniversite Öğrencilerinde İntihar Riskini Belirlemeye Yönelik Bir Modelin sınanması


Durak Batıgün A. (Executive)

TUBITAK Project, 2006 - 2007

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2006
  • End Date: May 2007