İnme sonrası üst ekstremite spastisitesinde tekrarlayan periferal manyetik stimülasyonun etkisinin shearwave ultrason elastografi ile değerlendirilmesi: randomize kontrollü bir çalışma


Gök H., Kutlay Ş., Özkan S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2022
  • End Date: November 2023