111S497, Nanoyapılı Jellerde Adipoz Mezenkimal Kök Hücre Farklılaşmasının İncelenmesi


Koç Demir A., Elçin Y. M. (Executive), Elçin A. E.

EU Supported Other Project, 2011 - 2015

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: December 2011
  • End Date: September 2015